A group of men and women holding plants in pots and smiling from a social distance

Cymorth

O gael cyllid ar gyfer eich gweithgaredd coginio neu dyfu, i offer a deunyddiau er mwyn dod â’ch cymuned ynghyd, gallwn eich cynorthwyo i lansio eich gweithgaredd Dewch at Eich Gilydd.

Cyllid

Mae ein grantiau bach bellach ar gau. Byddant yn ailagor ym mis Gorffennaf yn barod ar gyfer gweithgareddau'r Hydref.

“Bu teuluoedd yn ddiolchgar iawn am y cyswllt a’r cymorth gan fod hynny nid yn unig yn helpu’r unigolyn, ond gweddill aelodau’r cartref neu’r rhwydwaith cymorth hefyd.”

Christine Falconer, Hyfforddwr Garddwriaethol yn Parklea Branching Out.

Ydy fy mhrosiect yn gymwys?

Rydym yn edrych am brosiectau bwyd cymunedol sydd:

 • â’r potensial i fod yn brosiect hirdymor
 • yn cael ei arwain gan y gymuned
 • yn cynnwys pobl o gymunedau difreintiedig ac amrywiol
 • yn dod a phobl at ei gilydd
 • yn lleihau’r profiad o unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol
 • yn annog agwedd gadarnhaol tuag at heneiddio ac amrywiaeth
 • yn gallu bod yn rhithwir neu’n gallu cael ei gynnal ar-lein.
A woman in a face mask handing out plants to community members

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

 • Lloegr: Birmingham, Stoke on Trent, Walsall, Dinas Caerlŷr, Swydd Gaerlŷr, Dinas Nottingham, Hull, Calderdale, Kirklees, Sheffield
 • Cymru: Byrddau Iechyd Betsi Cadwaladr, Aneurin Bevan, Caerdydd a’r Fro 
 • Gogledd Iwerddon: Rhanbarth Belfast, Fermanagh ac Omagh, Rhanbarth Newry, Mourne a Down 
 • Yr Alban: Glasgow, Inverclyde, Caeredin
Two teenagers wearing masks garden together

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Nid yw’r grant ar gael i grwpiau a lleoliadau nid-er-elw. Os ydych am gynnal digwyddiad Dewch at Eich Gilydd gyda phobl o aelwydydd neu eich cymdogaeth, bydd angen i chi wneud cais am y grant drwy grŵp nid-er-elw sydd â’i gyfrif banc ei hunan.

Mae’r dyddiadau cau ar gyfer y cylchoedd gwneud cais wedi’u nodi yn y ffurflen gais. Rydym yn cadw’r hawl i gau cylchoedd gwneud cais yn gynnar os ydym wedi derbyn gormod o geisiadau. 

A man and woman receiving a food and plant delivery

Cysylltwch â ni!

Os hoffech drafod mwy am eich syniadau am ddigwyddiadau Dewch at Eich Gilydd, grantiau bach a’r cymorth ychwanegol sydd ar gael drwy’r rhaglen, cysylltwch â’ch person cyswllt lleol naill ai mewn e-bost neu drwy Twitter. 

A child smiling and showing her muddy hands to the camera in a community garden
Yn ôl i’r brig