A smiling woman crouching down among plants in pots

Cofrestrwch

Cofrestrwch eich digwyddiad Dewch at Eich Gilydd neu cofrestrwch ar gyfer yr e-gylchlythyr misol yma.

Eich manylion

Ydych chi’n bwriadu trefnu gweithgaredd Digwyddiad Dewch at Eich Gilydd?

Ynglŷn â’ch digwyddiad Dewch at Eich Gilydd

Ydych chi’n fodlon i’ch data gael eu trosglwyddo i drefnwyr Y Cinio Mawr fel y gallant gysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth?
Pryd mae eich digwyddiad yn cael ei gynnal? Mae’n iawn rhoi syniad bras yma!
Pwy ydych chi’n gobeithio dod â nhw at ei gilydd drwy eich digwyddiad? Ticiwch bob un sy’n berthnasol
Ydych chi erioed wedi trefnu gweithgaredd fel hyn o’r blaen, sy’n dod a phobl o wahanol gefndiroedd neu genedlaethau at ei gilydd drwy fywyd da?
Sut fyddwch chi’n hyrwyddo eich gweithgaredd? Ticiwch bob un sy’n berthnasol

Eich dewisiadau o ran cyswllt

Ticiwch os hoffech fynediad at unrhyw un o’r canlynol:
Hoffech chi glywed gan bartneriaid cenedlaethol y rhaglen Dewch at Eich Gilydd

Drwy bwyso Cyflwyno rydych chi’n cydsynio i dderbyn ein cylchlythyr misol drwy e-bost sy’n llawn newyddion am y gymuned, adnoddau defnyddiol a mwy. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.Cliciwch yma i ddarllen ein Polisi Peifatrwydd.

Yn ôl i’r brig