A smiling woman crouching down among plants in pots

Sign up

Register your Get Together or sign up for our monthly email newsletter here.

Your details

Ydych chi’n bwriadu trefnu gweithgaredd Digwyddiad Dewch at Eich Gilydd?

Ynglŷn â’ch digwyddiad Dewch at Eich Gilydd

Are you happy for your data to be passed to The Big Lunch so they can contact you with more information?
Pryd mae eich digwyddiad yn cael ei gynnal? Mae’n iawn rhoi syniad bras yma!
Pwy ydych chi’n gobeithio dod â nhw at ei gilydd drwy eich digwyddiad? Ticiwch bob un sy’n berthnasol
Ydych chi erioed wedi trefnu gweithgaredd fel hyn o’r blaen, sy’n dod a phobl o wahanol gefndiroedd neu genedlaethau at ei gilydd drwy fywyd da?
Sut fyddwch chi’n hyrwyddo eich gweithgaredd? Ticiwch bob un sy’n berthnasol
Ydych chi’n hapus i fanylion eich sefydliad (enw, lleoliad, math o sefydliad, disgrifiad, y gymuned rydych yn ei gwasanaethu) ymddangos ar ein rhestr o Gysylltwr Cymunedol? Mae hyn er mwyn i drefnwyr eraill sy’n awyddus i wneud cysylltiadau allu cysylltu â chi.
Does your organisation focus services towards people in any of the following groups?

Eich dewisiadau o ran cyswllt

Pecynnau cymorth gweithgareddau Er mwyn helpu i leihau effaith amgylcheddol y rhaglen, bydd pawb sy’n cwblhau’r ffurflen hon yn cael mynediad awtomatig at ein pecyn cymorth digidol. Os ydych hefyd yn dymuno derbyn deunyddiau cymorth wedi eu hargraffu drwy’r post, ticiwch isod.
Ticiwch os hoffech fynediad at unrhyw un o’r canlynol:
Would you like to hear from any of Get Togethers' national partners?

By pressing Submit you consent to receive our monthly email newsletter full of community news, helpful resources and more. You can unsubscribe at any time.

Click here to read our Privacy Policy.

Back to Top