An older man and early years children gardening together

Dewch at eich Gilydd ar gyfer yr Wythnos Garddio i Neiniau a Theidiau

I ddod yng Ngwanwyn 2021

Child laughing with her grandfather while planting carrot seeds

Dewch at eich Gilydd ar gyfer yr Wythnos Garddio i Neiniau a Theidiau

Mae Digwyddiadau Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes yn ymwneud â dod â phobl ynghyd gan ddefnyddio grym bwyd da.

Mae Wythnos Garddio i Neiniau a Theidiau yn ein hannog i hau a thyfu ac mae’n ein hatgoffa o ble y daw ein bwyd tra byddwn yn treulio amser yn yr awyr agored gyda phobl o bob oedran.

Mae bod yn weithgar yn yr awyr agored yng nghanol byd natur, tyfu ein bwyd ein hunain a chysylltu â phobl yn cael effaith cadarnhaol iawn ar ein llesiant.

Ysbrydoliaeth

Ymwelodd pobl ifanc yn eu harddegau o Academi Halifax â phreswylwyr yn Nhŷ Summerfield a, thros gyfnod o flwyddyn, fe wnaethant drawsnewid eu gofod y tu allan.  


Ac roedd newidiadau mwy byth hefyd.


Meddai Aisha, un o fyfyrwyr blwyddyn 10: "Rydych chi’n meddwl nad yw pobl hŷn yn gwybod rhyw lawer, ond yna rydych chi’n darganfod eu bod yn arfer bod yn feddygon, wedi rhedeg busnes, wedi teithio’r byd. Rwy’n gwirioni ar storïau Shirley. Dylai pawb gael rhywun fel Shirley yn eu bywydau!”

An older man and early years children gardening together
Back to Top