A group of children with a teacher cooking together

Diwrnod Bwyd y Byd

16 Hydref 2020

Three young people sitting together, one measuring out flour

Diwrnod Bwyd y Byd

Gadewch i ni roi diwedd ar brydau bwyd unig

Mae digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes yn dod â phobl at ei gilydd trwy bŵer bwyd da.

Eleni, mae Diwrnod Bwyd y Byd yn galw am gamau gweithredu i wneud deietau iach a chynaliadwy yn fforddiadwy ac yn hygyrch i bawb.  

Mae digwyddiadau Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes yn annog pobl i gael perthynas iach â bwyd ac mae Diwrnod Bwyd y Byd ar 16 Hydref yn gyfle delfrydol i ddod at eich gilydd i fwynhau bwyd da a maethlon.  

Does dim rysáit benodol o ran yr hyn y gallai digwyddiad Dewch at eich Gilydd Diwrnod Bwyd y Byd fod. Gallai fod yn unrhyw beth o ‘ddod â’ch saig eich hun’ lle daw pobl â phryd o fwyd o rywle arall yn y byd, i gystadleuaeth coginio cyrri!

Diben digwyddiad Dewch at eich Gilydd Bwyd y Byd yw rhannu bwyd da – bwd sy’n dda i ni, sy’n dda i’r blaned ac sy’n dda i’r economi leol.  Beth am blannu rhai hadau a thyfu'ch cynnyrch eich hun? Gallwch chi hau'r hadau nawr, eu tyfu dros yr haf, eu pigo a choginio’r cynnyrch ym mis Hydref. 

Sut i ddechrau arni:

  1. Cofrestrwch heddiw i gael pecyn o hadau sbigoglys neu foron drwy’r post am ddim! Gallwch eu plannu nawr, eu tyfu dros yr haf a defnyddio'ch cynnyrch ar Ddiwrnod Bwyd y Byd.
  2. Darllenwch ein hawgrymiadau gwych er mwyn dechrau arni. Mae’n haws nag y byddech chi’n meddwl!
  3. Anfonwch wahoddiadau i’ch cymuned ac arhoswch nes y byddwch yn derbyn yr RSVPs.
Yn ôl i’r brig