A group of children with a teacher cooking together

Diwrnod Bwyd y Byd

Dewch a’ch cymuned at ei gilydd a rhannu’r pleser o fwynhau bwyd da yn ystod y Mis Coginio a Rhannu - 16 Hydref - 16 Tachwedd 2021

Three young people sitting together, one measuring out flour

Diwrnod Bwyd y Byd

Ar hyd a lled y wlad yr hydref hwn, bydd grwpiau cymunedol, ysgolion, canolfannau plant, grwpiau ffydd a mwy yn brysur yn y gegin, yn paratoi bwyd i’w rannu gyda’i gilydd.

P'un a ydych yn cyd-fwyta cyri, yn rhannu brechdanau neu'n pasio pasta o amgylch y bwrdd, mae bwyd yn ffordd wych o chwalu rhwystrau a dod â phobl ynghyd. Beth am rannu eich hoff brydau bwyd, ryseitiau ac atgofion am fwyd hefyd?

Mae’n hawdd cymryd rhan:

  1. Cofrestrwch am ddim ar y wefan
  2. Coginiwch bryd, byrbryd, unrhyw beth!
  3. Rhannwch gyda’ch cymuned: yn bersonol, ar-lein neu o bell

Gallwn anfon adnoddau am ddim atoch i’ch helpu i baratoi byrbryd neu bryd bwyd i’w rannu gyda’r bobl yn eich cymuned – yn bersonol person, ar-lein neu drwy gadw pellter cymdeithasol. O bosteri i’ch helpu i hyrwyddo’ch digwyddiad, i ryseitiau a sesiwn cyd-goginio dal o Eritrea, mae yna lawer i’ch helpu i deimlo’n hyderus ynglŷn â chynllunio’ch gweithgaredd Coginio a Rhannu.

 

Ysbrydoliaeth

Mae bara’n ffordd wych o ddod a phobl at ei gilydd. Boed yn fara injera, roti, bao, bara challah neu dorth wen - mae bara yn un o’r prif fwydydd y mae diwylliannau ledled y byd yn ei fwynhau.

Dyma rai o enghreifftiau gwych o bobl yn gwneud ac yn torri bara gyda’i gilydd!

Yn ôl i’r brig