Woman's hands using a rolling pin to roll baked goods

Mis Coginio a Rhannu

Three young people sitting together, one measuring out flour

Mis Coginio a Rhannu

Mae Coginio a Rhannu yn ôl ar gyfer hydref 2023! Yn cael ei gynnal o 30 Hydref – 20 Tachwedd 2023, bydd y cyfnod cofrestru'n dechrau ym mis Medi, er mwyn i ni i gyd ailymgynnull a dod â’r genedl at ei gilydd drwy ddigwyddiadau, gweithgareddau a ryseitiau coginio a rhannu ar gyfer pob oed a gallu.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael cyn bo hir, felly rhowch y dyddiadau yn eich dyddiadur ac os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, cofrestrwch ar gyfer y cylchlythyr yma er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf pan fydd ar gael.

Yn ôl i’r brig