Woman's hands using a rolling pin to roll baked goods

Mis Coginio a Rhannu

Dewch a’ch cymuned at ei gilydd a rhannu’r pleser o fwynhau bwyd da yn ystod y Mis Coginio a Rhannu - 16 Hydref - 16 Tachwedd 2021

Three young people sitting together, one measuring out flour

Mis Coginio a Rhannu

Ar hyd a lled y wlad yr hydref hwn, bydd grwpiau cymunedol, ysgolion, canolfannau plant, grwpiau ffydd a mwy yn brysur yn y gegin, yn paratoi bwyd i’w rannu gyda’i gilydd.

P'un a ydych yn cyd-fwyta cyri, yn rhannu brechdanau neu'n pasio pasta o amgylch y bwrdd, mae bwyd yn ffordd wych o chwalu rhwystrau a dod â phobl ynghyd. Beth am rannu eich hoff brydau bwyd, ryseitiau ac atgofion am fwyd hefyd?

Mae’n hawdd cymryd rhan:

  1. Cofrestrwch am ddim ar y wefan
  2. Coginiwch bryd, byrbryd, unrhyw beth!
  3. Rhannwch gyda’ch cymuned: yn bersonol, ar-lein neu o bell

Gallwn anfon adnoddau am ddim atoch i’ch helpu i baratoi byrbryd neu bryd bwyd i’w rannu gyda’r bobl yn eich cymuned – yn bersonol person, ar-lein neu drwy gadw pellter cymdeithasol. O bosteri i’ch helpu i hyrwyddo’ch digwyddiad, i ryseitiau a sesiwn cyd-goginio dal o Eritrea, mae yna lawer i’ch helpu i deimlo’n hyderus ynglŷn â chynllunio’ch gweithgaredd Coginio a Rhannu.

Cymorth
Mae yna lu o adnoddau i’ch helpu i gynllunio gweithgaredd Coginio a Rhannu llawn hwyl - yn cynnwys canllaw i drefnu eich sesiwn cyd-goginio ar-lein eich hun, ryseitiau sy’n addas ar gyfer pob gallu a sesiwn goginio dal Eritreaidd. Cymerwch gipolwg ar ein pecyn cymorth yma.

 

Hyfforddiant
Byddwch yn hyderus wrth baratoi bwyd blasus i chi a’ch cymuned ei fwynhau a’i fwyta gyda’ch gilydd gyda’n hyfforddiant ar-lein am ddim. Mae mwy o wybodaeth yma.

 

Enillwch £100 o dalebau Lakeland! 

Rydym eisiau eich gweld yn Coginio a Rhannu yr hydref  hwn, a byddem wrth ein bodd yn clywed eich hoff atgofion am fwyd.

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth i ennill £100 o dalebau ar gyfer offer coginio o Lakeland.

 

Mae’n hawdd cymryd rhan:

- Tynnwch lun o’ch gweithgaredd Coginio a Rhannu

- Rhannwch ar dudalen Facebook Cymuned Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes

- Dywedwch wrthym am eich hoff atgofion o rannu bwyd

Mae mwy o wybodaeth yma - yn cynnwys ein cwestiynau i helpu i ddechrau sgyrsiau am atgofion bwyd gwych!

 

 

Ysbrydoliaeth

Mae bara’n ffordd wych o ddod a phobl at ei gilydd. Boed yn fara injera, roti, bao, bara challah neu dorth wen - mae bara yn un o’r prif fwydydd y mae diwylliannau ledled y byd yn ei fwynhau.

Dyma rai o enghreifftiau gwych o bobl yn gwneud ac yn torri bara gyda’i gilydd!

Yn ôl i’r brig