Woman's hands using a rolling pin to roll baked goods

Mis Coginio a Rhannu

Three young people sitting together, one measuring out flour

Mis Coginio a Rhannu

Rhwng 16 Hydref ac 16 Tachwedd 2021, cynhaliwyd dros bedwar cant o ddigwyddiadau Coginio a Rhannu ar hyd a lled y DU, wedi’u trefnu gan bobl anhygoel fel chi!

I gael blas o’r hyn fu’n digwydd, darllenwch am weithgaredd Coginio a Rhannu Bwyd Bendigedig pan ddaeth y gymuned at ei gilydd i gael cawl cynnes hydrefol a myffins sawrus. 

Cofiwch roi gwybod i ni os bydd eich grŵp cymunedol, ysgol, canolfan i blant neu grŵp ffydd yn brysur yn y gegin y mis hwn. Hoffem rannu eich straeon gyda’n cymuned Dewch at Eich Gilydd sy’n tyfu.

Nid oes rhaid i bethau ddod i ben yma. P’un a ydych yn cyd-fwyta cyri, yn rhannu brechdanau neu’n pasio pasta o amgylch y bwrdd - mae bwyd yn ffordd wych o chwalu rhwystrau a dod â phobl ynghyd drwy gydol y flwyddyn. Mae hefyd yn gyfle gwych i rannu eich hoff brydau bwyd, ryseitiau ac atgofion am fwyd hefyd!

Byddwch yn un o’r rhai cyntaf i glywed am ein digwyddiad nesaf 

Tanysgrifiwch i’n newyddlen

Ymunwch â’n Cymuned ar Facebook

Dolenni cyflym i adnoddau 

Pecyn adnoddau Coginio a Rhannu 

Deunydd hysbysebu: Bwrdd Trello

Digwyddiadau Diogel o ran Covid 

Edrychwch ar yr adnodd hwn i gael y canllawiau diweddaraf ar sut i gynnal digwyddiad sy’n ddiogel o ran Covid.

Yn ôl i’r brig