Mis Plannu a Rhannu

19 Ebrill - 19 Mai

Three people sharing plants wearing Covid-19 safe masks

Mis Plannu a Rhannu

Mis o ddathlu tyfu eich bwyd eich hun yw mis Plannu a Rhannu. Rhwng 19 Ebrill ac 19 Mai, rydym yn annog y genedl i balu, hau, tyfu a rhannu llysiau gyda’u cymunedau.

P’un a ydych yn tyfu llysiau mewn potiau iogwrt am y tro cyntaf neu’n hen law arni ac yn tyfu ar randir, mae Mis Plannu a Rhannu yn addas i chi. Mae’n hawdd cymryd rhan:

  1. Plannwch eich hadau – mae gwobrau am y cynhwysydd mwyaf gwreiddiol! 
  2. Helpwch yr hadau i dyfu – byddwn yn darparu popeth fydd ei angen arnoch i wneud hynny
  3. Rhannwch eich eginblanhigion – a dywedwch wrthym sut y gwnaethoch hynny ar Facebook neu Twitter gan ddefnyddio #FFLGetTogethers

Ydych chi’n barod i ledaenu’r pleser a ddaw o gynnyrch cartref? Cymerwch ran yn ein hyfforddiant ar-lein am ddim i wella eich sgiliau, edrychwch ar ein hadnoddau tyfu, ac ymunwch â’n cymuned ddigidol i gyfnewid awgrymiadau a syniadau. Ac yn olaf, cofiwch danysgrifio i’n rhestr bostio i gael rhagor o wybodaeth a bod yn un o’r rhai cyntaf i glywed am achlysur lansio ein Pecyn Cymorth Plannu a Rhannu. 

Eich ysbrydoli

Aeth pobl ifanc o Academi Halifax i ymweld â thrigolion cartref gofal Summerfield House, a thros gyfnod o flwyddyn, fe wnaethant lwyddo i drawsnewid yr ardal awyr agored.

A gwelwyd newidiadau mwy fyth hefyd.

Meddai Aisha, sy’n un o fyfyrwyr blwyddyn 10 "Mae llawer yn credu nad yw hen bobl yn gwybod rhyw lawer, ond yna’n sylweddoli eu bod wedi bod yn ddoctoriaid, wedi rhedeg busnes ac wedi teithio’r byd. Rwyf wrth fy modd â straeon Shirley. Dylai pawb gael Shirley yn eu bywydau!"

Martin yn dangos i ni sut y llwyddodd blwch hadau y gymdogaeth helpu Barefoot Kitchen i rannu â’r gymuned
Yn ôl i’r brig