Mis Plannu a Rhannu

20 Ebrill - 20 Mai

Three people sharing plants wearing Covid-19 safe masks

Mis Plannu a Rhannu

Ydych chi’n barod i ledaenu’r pleser a ddaw yn sgil tyfu bwyd gartref gyda’r gymuned?

Ymgyrch mis o hyd yw Plannu a Rhannu sy’n cael ei chynnal ledled y DU i annog pob un ohonom i fynd allan i’r ardd, y rhandir neu’r llain llysiau.

Rhwng 20 Ebrill a 20 Mai, rydym yn annog y genedl i balu ac i hau, i dyfu ac i rannu.

Cofrestrwch eich digwyddiad

Yn ogystal â helpu cymunedau i ddod at ei gilydd unwaith eto, mae Plannu a Rhannu yn ffordd wych o ailgysylltu â tharddiad ein bwyd, ac i gefnogi ein hamgylchedd.

Dyma sut i gymryd rhan

P’un a ydych yn grŵp cymunedol, yn glwb ar ôl ysgol, yn glwb ieuenctid neu’n grŵp ffydd, beth am gynnal gweithgaredd Plannu a Rhannu?

  1. Anfonwch wahoddiad at bobl i’ch digwyddiad Plannu a Rhannu
  2. Plannwch eich hadau – dyma sut i uwchgylchu esgidiau glaw!
  3. Helpwch yr hadau i dyfu - darllenwch sut yr aeth y grŵp hwn ati i helpu pobl i dyfu bwyd mewn man gwyrdd bach
  4. Rhannwch yr eginblanhigion, neu’r ffrwythau a’r llysiau! Dwedwch wrthym gyda phwy y gwnaethoch eu rhannu ar Facebook neu Twitter gan ddefnyddio #FFLGetTogethers

Cymorth ac adnoddau

Gall pawb gymryd rhan – ac mae digon o adnoddau am ddim ar gael i gynnal eich gweithgaredd tyfu nesaf yn llwyddiannus.

Lawrlwytho adnoddau

Digwyddiadau Diogel o ran Covid

I gael y canllawiau diweddaraf ar gynnal digwyddiad diogel o ran Covid, edrychwch ar yr adnodd hwn.

Cofrestru

Ysbrydoliaeth

Eich ysbrydoli

Aeth pobl ifanc o Academi Halifax i ymweld â thrigolion cartref gofal Summerfield House, a thros gyfnod o flwyddyn, fe wnaethant lwyddo i drawsnewid yr ardal awyr agored.

A gwelwyd newidiadau mwy fyth hefyd.

Meddai Aisha, sy’n un o fyfyrwyr blwyddyn 10 "Mae llawer yn credu nad yw hen bobl yn gwybod rhyw lawer, ond yna’n sylweddoli eu bod wedi bod yn ddoctoriaid, wedi rhedeg busnes ac wedi teithio’r byd. Rwyf wrth fy modd â straeon Shirley. Dylai pawb gael Shirley yn eu bywydau!"

Martin yn dangos i ni sut y llwyddodd blwch hadau y gymdogaeth helpu Barefoot Kitchen i rannu â’r gymuned
Yn ôl i’r brig