Mis Plannu a Rhannu

20 Ebrill - 20 Mai

Three people sharing plants wearing Covid-19 safe masks

Mis Plannu a Rhannu

Cynhaliwyd Mis Plannu a Rhannu rhwng 20 Ebrill a 20 Mai 2022, gan annog y genedl i hau, tyfu a rhannu â'u cymunedau.

Rydym wrth ein bodd bod dros 500 o sefydliadau wedi hau hadau i dyfu bwyd da yn y gymuned.

Er bod yr ymgyrch wedi dod i ben gallwch gynnal digwyddiad Dewch at eich Gilydd yn eich cymuned o hyd! Mae plannu a rhannu yn ffordd wych o ddod at ein gilydd unwaith eto, ailgysylltu ag o ble mae ein bwyd yn dod a chefnogi ein hamgylchedd.

Yn chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer eich digwyddiad tyfu nesaf? Darllenwch sut y gwnaeth y grŵp hwn annog pobl i dyfu mewn man gwyrdd cyfyngedig, neu sut i uwchgylchu esgidiau glaw! 


Rhannwch eich straeon 

A wnaeth eich grŵp cymunedol, eich ysgol, eich canolfan blant neu'ch grŵp ffydd ddechrau tyfu planhigion ar gyfer Mis Plannu a Rhannu?

Byddem wrth ein bodd yn rhannu eich straeon gyda'n cymuned Dewch at eich Gilydd, dywedwch wrthym amdanyn nhw yma. Beth am danio brwdfrydedd pobl ar Facebook neu Twitter drwy ddefnyddio #FFLGetTogethers. 

Cymorth ac adnoddau

Gall pawb gymryd rhan – ac mae digon o adnoddau am ddim ar gael i gynnal eich gweithgaredd tyfu nesaf yn llwyddiannus.

Lawrlwytho adnoddau

Digwyddiadau Diogel o ran Covid

I gael y canllawiau diweddaraf ar gynnal digwyddiad diogel o ran Covid, edrychwch ar yr adnodd hwn.

Cofrestru

Ysbrydoliaeth

Eich ysbrydoli

Aeth pobl ifanc o Academi Halifax i ymweld â thrigolion cartref gofal Summerfield House, a thros gyfnod o flwyddyn, fe wnaethant lwyddo i drawsnewid yr ardal awyr agored.

A gwelwyd newidiadau mwy fyth hefyd.

Meddai Aisha, sy’n un o fyfyrwyr blwyddyn 10 "Mae llawer yn credu nad yw hen bobl yn gwybod rhyw lawer, ond yna’n sylweddoli eu bod wedi bod yn ddoctoriaid, wedi rhedeg busnes ac wedi teithio’r byd. Rwyf wrth fy modd â straeon Shirley. Dylai pawb gael Shirley yn eu bywydau!"

Martin yn dangos i ni sut y llwyddodd blwch hadau y gymdogaeth helpu Barefoot Kitchen i rannu â’r gymuned
Yn ôl i’r brig