A group of men and women holding plants in pots and smiling from a social distance

Grantiau Bach

Rydym wedi penderfynu cau ein grantiau bach yn gynnar oherwydd y nifer sylweddol o geisiadau a dderbyniwyd. Bydd grantiau'n ail-agor yn ystod y gwanwyn ar gyfer Mis Plannu a Rhannu.

Cyllid

Rydym wedi penderfynu cau ein grantiau bach yn gynnar oherwydd y nifer sylweddol o geisiadau a dderbyniwyd. Bydd grantiau'n ail-agor yn ystod y gwanwyn ar gyfer Mis Plannu a Rhannu.

“Bu teuluoedd yn ddiolchgar iawn am y cyswllt a’r cymorth gan fod hynny nid yn unig yn helpu’r unigolyn, ond gweddill aelodau’r cartref neu’r rhwydwaith cymorth hefyd.”

Christine Falconer, Hyfforddwr Garddwriaethol yn Parklea Branching Out.

Ydy fy mhrosiect yn gymwys?

Rydym yn chwilio am brosiectau cymunedol sy'n seiliedig ar fwyd ac:
• sy'n canolbwyntio ar weithgaredd Coginio a Rhannu ac yn digwydd yn ystod y Mis Coginio a Rhannu (16 Hydref-16 Tach 2021)
• sydd â'r potensial i fod yn brosiectau hirdymor
• sy'n cael eu harwain gan y gymuned
• sy'n cynnwys pobl o gymunedau difreintiedig ac amrywiol
• sy'n dod â phobl ynghyd
• sy'n lleihau profiad o unigrwydd neu ynysigrwydd cymdeithasol
• sy'n annog agwedd gadarnhaol tuag at heneiddio ac amrywiaeth
Gall y rhain fod yn brosiectau rhithwir neu wyneb yn wyneb. Nid ydym bellach yn gyfyngedig i ardaloedd daearyddol penodol felly gall unrhyw un yn y DU wneud cais.

A woman in a face mask handing out plants to community members

Pwy all wneud cais?

Mae'r grant yn agored i grwpiau a lleoliadau dielw. Os ydych eisiau trefnu gweithgaredd Dewch at Eich Gilydd gyda phobl o aelwydydd neu'ch cymdogaeth bydd angen i chi wneud cais am y grant drwy grŵp ffurfiol nid-er-elw sydd â chyfrif banc ei hun.

 

Cyfeiriwch at delerau ac amodau llawn yma

Two teenagers wearing masks garden together

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Sut i wneud cais

  1. Cofrestrwch eich gweithgaredd 
  2. Llenwch y ffurflen gais am grant

Rhaid i chi gwblhau'r ddau gam er mwyn gwneud cais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Mercher 8 Medi. Rydym yn cadw'r hawl i gau ceisiadau cyllido yn gynnar os bydd gormod o geisiadau.

Ni allwn dderbyn ceisiadau gan ymgeiswyr llwyddiannus blaenorol.

Edrychwch ar ein tudalennau adnoddau ac ysbrydoliaeth am syniadau.

A man and woman receiving a food and plant delivery

Cysylltwch â ni

Anfonwch e-bost atom yn fflgtsmallgrants@foodforlife.org.uk

Gallwn helpu gydag:

  • unrhyw gwestiynau am y grant neu'r broses ymgeisio
  • os hoffech gael y ffurflen hon mewn fformat gwahanol
  • os hoffech gyflwyno rhan o'ch cais fel fideo neu recordiad llais
A child smiling and showing her muddy hands to the camera in a community garden
Yn ôl i’r brig