A group of men and women holding plants in pots and smiling from a social distance

Grantiau Bach

Mae'r cyfnod ymgeisio am ein Grantiau Bach wedi dod i ben

Mae'r cyfnod ymgeisio am ein Grantiau Bach wedi dod i ben

Yn gynharach eleni, fe wnaethom gynnig grantiau o £150 i’ch helpu chi a’ch cymuned i gymryd rhan yn y Mis Plannu a Rhannu.

 

“Bu teuluoedd yn ddiolchgar iawn am y cyswllt a’r cymorth gan fod hynny nid yn unig yn helpu’r unigolyn, ond gweddill aelodau’r cartref neu’r rhwydwaith cymorth hefyd.”

Christine Falconer, Hyfforddwr Garddwriaethol yn Parklea Branching Out.

Ydych chi'n cymryd rhan yn y mis Plannu a Rhannu?

Yng ngwanwyn 2021, fe wnaethom gefnogi dros gant o drefnwyr a grwpiau cymunedol ledled y DU gyda phopeth o brynu hadau a chompost i gael gafael ar yr offer yr oedd eu hangen arnynt. 

Darllenwch sut y defnyddiodd grŵp yng Ngogledd Iwerddon ei Grant Bach i gynnal gweithgaredd perlysiau yn y cartref!

 

Ydych chi'n cymryd rhan yn y mis Plannu a Rhannu?

Edrychwch ar ein Pecyn cymorth Plannu a Rhannu am syniadau ac ysbrydoliaeth i roi hwb i'ch gweithgareddau tyfu! 

A woman in a face mask handing out plants to community members
Yn ôl i’r brig