A group of men and women holding plants in pots and smiling from a social distance

Grantiau Bach

Gallwch wneud cais am ein rownd nesaf o grantiau bach ddiwedd mis Ionawr 2022. Cadwch lygad ar y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Cyllid

Mae ein grantiau o £150 yma i’ch helpu chi a’ch cymuned i gymryd rhan ym mis Plannu a Rhannu.

Y llynedd, fe wnaethom gefnogi dros gant o drefnwyr a grwpiau cymunedol ledled y DU gyda phethau’n amrywio o brynu hadau a chompost i gael gafael ar yr offer angenrheidiol.

“Bu teuluoedd yn ddiolchgar iawn am y cyswllt a’r cymorth gan fod hynny nid yn unig yn helpu’r unigolyn, ond gweddill aelodau’r cartref neu’r rhwydwaith cymorth hefyd.”

Christine Falconer, Hyfforddwr Garddwriaethol yn Parklea Branching Out.

Ydy fy mhrosiect yn gymwys?

Rydym yn chwilio am brosiectau cymunedol sy’n seiliedig ar fwyd:

  • sy’n canolbwyntio ar weithgaredd Plannu a Rhannu ac sy’n cael ei gynnal yn ystod mis Plannu a Rhannu
  • sydd â’r gallu i fod yn brosiect hirdymor
  • sy’n cael ei arwain gan y gymuned
  • sy’n cynnwys pobl o gymunedau difreintiedig ac amrywiol
  • sy’n dod â phobl at ei gilydd
  • sy’n lleihau unigrwydd neu ynysigrwydd cymdeithasol
  • sy’n annog agwedd bositif tuag at heneiddio ac amrywiaeth

Gall y rhain fod yn brosiectau rhithwir neu’n rhai sy’n cael eu cynnal wyneb yn wyneb. Gall unrhyw un yn y DU wneud cais.

A woman in a face mask handing out plants to community members

Pwy all wneud cais?

Mae’r grant ar agor i grwpiau a lleoliadau nid-er-elw. Os hoffech gynnal gweithgaredd Dewch at eich Gilydd gyda phobl o gartrefi eraill neu’ch cymdogaeth bydd angen i chi wneud cais am y grant drwy grŵp nid-er-elw sydd â’i gyfrif banc personol.

Two teenagers wearing masks garden together

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am ein rownd nesaf o grantiau bach ddiwedd mis Ionawr 2022. Cadwch eich llygaid ar agor!

Edrychwch ar ein Pecyn Cymorth mis Plannu a Rhannu i gael syniadau ac ysbrydoliaeth i helpu i roi hwb i’ch gweithgareddau tyfu!

A man and woman receiving a food and plant delivery

Cysylltwch â ni

E-bostiwch fflgtsmallgrants@foodforlife.org.uk
Gallwn helpu:

  • gydag unrhyw gwestiynau am y grant neu’r broses gwneud cais
  • os hoffech gael y ffurflen hon mewn fformat gwahanol
  • os hoffech gyflwyno rhan o’ch cais ar ffurf fideo neu recordiad llais
A child smiling and showing her muddy hands to the camera in a community garden
Yn ôl i’r brig