Ein Heffaith a’n Gwaith Ymchwil

Gallwch weld ein holl adroddiadau effaith a’n gwaith ymchwil diweddaraf yma

Ar y dudalen hon, rydym yn rhannu ein hadroddiadau effaith a’n gwaith ymchwil diweddaraf i roi cipolwg i chi o’r llwyddiannau a’r hyn a ddysgwyd yn sgil Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes – rhaglen sy’n dod â phobl at ei gilydd drwy weithgareddau bwyd cymunedol a gweithgareddau tyfu bwyd.

"Mae ymgynnull o amgylch bwrdd i rannu bwyd da ac i sgwrsio yn cael effaith amhrisiadwy ar fywydau pobl."

Un o drefnwyr digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd

Gallwch ddysgu mwy yn ein hadroddiadau effaith ac ymchwil

  • Adroddiad Effaith Dewch at Eich Gilydd 2021

    Rydym wedi bod wrthi’n archwilio gweithgareddau a digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd dros gyfnod o chwe mis yn ystod 2021, gan edrych ar y gwersi a ddysgwyd a’r llwyddiannau.
  • Deall Cyfranogiad Mewn Gweithgareddau Bwyd Cymunedol

    Yn yr adroddiad hwn rydym wedi edrych ar yr hyn sy’n galluogi pobl a’r hyn sy’n rhwystro pobl rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau bwyd cymunedol.
Yn ôl i’r brig