Hands tending to seedlings

Bwyd Bendigedig

Bwyd Bendigedig

Mae Bwyd Bendigedig yn creu cymunedau caredig, hyderus a chysylltiedig drwy fwyd.

Mae grwpiau o dan arweiniad cymunedau’n defnyddio bwyd fel ffordd o ddod â phobl ynghyd, i rannu’r hyn y gellir ei ddysgu ynghylch tyfu a defnyddio bwyd iach a ffres, yn ogystal â hyrwyddo cynhyrchwyr bwyd lleol, gyda’r amcan cyffredin o greu ffyniant mwy caredig. Mae ein grwpiau’n dangos sut y gall pobl gyffredin gydweithio i drawsnewid eu tirwedd eu hunain a throi plotiau gwag yn ffynonellau toreithiog o fwyd iach. 

I gael rhagor o wybodaeth

Back to Top