Fy Nghymuned Fwyd

Rhwydwaith ar gyfer hyrwyddwyr bwyd da er mwyn dysgu, cysylltu a gweithredu

Byddwn yn derbyn ceisiadau gan aelodau newydd ar 1 Mehefin 2022.  Tanysgrifiwch i’n newyddlen a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i fod yn un o’r rhai cyntaf i wybod pryd bydd y ceisiadau ar agor.

Beth yw Fy Nghymuned Fwyd?

Pwrpas Fy Nghymuned Fwyd yw ‘hyrwyddo bwyd da’ yn y gymuned – bwyd sydd o les i’r hinsawdd, i fyd natur ac i iechyd. 

Mae Fy Nghymuned Fwyd yn canolbwyntio ar ddysgu a datblygiad personol, cysylltu ag eraill a’r mudiad bwyd da ehangach

Fe’i cynlluniwyd i ysbrydoli ac i gefnogi’r aelodau i:

  1. Meithrin gwybodaeth: dysgu gyda’i gilydd ac yn unigol, ac i gael mynediad at adnoddau 
  2. Cysylltu ag eraill sy’n hyrwyddo bwyd da: yn eich cymuned a ledled y DU
  3. Gweithredu i greu newid cadarnhaol: mewn perthynas â bwyd da yn eich cymuned 

Gallwch gymryd rhan am ddim.

I bwy mae Fy Nghymuned Fwyd yn addas?

Mae Fy Nghymuned Fwyd yn addas i unrhyw un sy’n hyrwyddo bwyd sydd o les i bobl ac i’r blaned.

Mae Fy Nghymuned Fwyd yn agored i weithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr ffurfiol neu anffurfiol o bob cwr o’r DU sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth i eraill yn eu cymuned, ac i weithredu er mwyn sicrhau bwyd da.

Gallai hyn olygu unrhyw beth o:

  • drefnu gweithgareddau sy’n dod â phobl at ei gilydd i drafod bwyd da (fel tyfu, coginio a rhannu bwyd)
  • ymgyrchu i wella bywydau’r bobl yn eich cymuned a’u profiad o fwyd

Efallai eich bod yn rhan o grŵp dosbarthu bwyd, yn rheoli banc bwyd lleol neu’n trefnu oergell gymunedol.

Ble mae Fy Nghymuned Fwyd yn gweithio?

My Food Community Projects

Cynhelir prosiectau Fy Nghymuned Fwyd ledled y DU. Rydym yn falch o gael aelodau o Belfast i Bury, o Gaerdydd i Gaeredin.

Cynhelir Fy Nghymuned Fwyd ar-lein yn bennaf. Mae hyn yn helpu i ddod â phobl o bob cwr o’r DU at ei gilydd. Ond mae’r grŵp yn cyfarfod wyneb-yn-wyneb hefyd, ac mae pawb yn mwynhau hynny!

Gyda phwy rydym yn gweithio?

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid cenedlaethol a Koreo – ymgynghoriaeth ddysgu sy’n arbenigo mewn dulliau arwain i greu newid cymdeithasol – i ddarparu Fy Nghymuned Fwyd.

Yn ôl i’r brig