Fy Nghymuned Fwyd

Rhwydwaith ar gyfer hyrwyddwyr bwyd da er mwyn dysgu, cysylltu a gweithredu

Mae ceisiadau ar gyfer Fy Nghymuned Bwyd bellach ar gau ar gyfer 2021/2022 - darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am y rhwydwaith.

Beth yw Fy Nghymuned Fwyd?

Rhwydwaith ar gyfer hyrwyddwyr bwyd da er mwyn dysgu, cysylltu a gweithredu yw Fy Nghymuned Fwyd.

Mae’n rhaglen o weithgareddau sy’n dod â phobl sy’n hyrwyddo bwyd da ynghyd – bwyd sydd o les i’r hinsawdd, i natur ac i iechyd.

Dyluniwyd Fy Nghymuned Fwyd i’ch ysbrydoli, eich galluogi a’ch cefnogi i:

 

  1. Ddatblygu eich gwybodaeth, cael mynediad at rwydweithiau a chael gafael ar adnoddau i drefnu gweithgareddau bwyd da sy'n cael effaith fawr
  2. Cysylltu ag eraill sy'n hyrwyddo bwyd da - yn eich cymuned a ledled y DU
  3. Cymryd camau i arwain newidiadau cadarnhaol mewn perthynas â bwyd da yn eich cymuned
Woman and man wearing aprons chopping vegetables

At bwy y mae Fy Nghymuned Fwyd wedi’i anelu?

Mae Fy Nghymuned Fwyd yn addas i chi, os ydych eisiau hyrwyddo bwyd sydd o les i bobl ac i’r blaned, neu os ydych chi eisoes yn gwneud hynny.

Gallech fod yn hyrwyddwr bwyd da heb sylweddoli hynny.

Mae Fy Nghymuned Fwyd yn agored i bobl broffesiynol a gwirfoddolwyr ffurfiol neu anffurfiol o bob cwr o’r DU sy’n arwain eraill yn eu cymuned i weithredu ynghylch bwyd da.

Gallai hyn olygu unrhyw beth o drefnu gweithgareddau sy’n dod â phobl ynghyd yn ymwneud â bwyd da (fel tyfu, coginio a rhannu bwyd), i ymgyrchu i wella bywydau’r bobl yn eich cymuned a’u profiad o fwyd. I enwi dim ond rhai, mae’n bosibl eich bod yn rhan o grŵp dosbarthu bwyd cydfuddiannol, yn gweithio gyda'ch banc bwyd lleol neu’n trefnu oergell gymunedol.

Beth mae Fy Nghymuned Fwyd yn ei gynnwys?

Bydd y rhaglen yn cael ei lansio ym mis Medi 2021 ac yn parhau tan haf 2022, a bydd yn digwydd mewn modd rhithwir/ar-lein yn bennaf i ddod â phobl o bob cwr o’r DU ynghyd. Ni fydd cymryd rhan yn costio dim i chi.

Mae Fy Nghymuned Fwyd yn canolbwyntio ar ddysgu a datblygiad personol, cysylltu ag eraill a’r mudiad bwyd da ehangach, a ‘hyrwyddo bwyd da’ er mwyn cymryd camau cymunedol ynghylch bwyd sydd o les i’r hinsawdd, i natur ac i iechyd. Mae’n cynnwys:

 

  • Cyd-ddysgu fel carfan o hyrwyddwyr bwyd da ac mewn grwpiau llai
  • Cysylltu â’ch gilydd fel carfan a chysylltu â’r mudiad bwyd da ehangach
  • Dysgu ar eich pen eich hun a thrwy hunanfyfyrio
  • Cymryd camau mewn perthynas â bwyd da ac arwain newidiadau o fewn eich cymuned

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid cenedlaethol a Koreo - ymgynghoriaeth ddysgu sy’n arbenigo mewn arweinyddiaeth ar gyfer newid cymdeithasol - i gyflwyno Fy Nghymuned Fwyd.

Pwy arall sy’n rhan o Fy Nghymuned Fwyd?

Drwy Fy Nghymuned Fwyd, byddwch yn cael budd o arbenigedd a rhwydweithiau ein partneriaid cenedlaethol: Cymunedau Eden Project; Synnwyr Bwyd Cymru; y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol; Linking Generations; a Generations Working Together.

Mewn partneriaeth â Koreo, byddwn yn eich cefnogi i ymchwilio i’ch arweinyddiaeth eich hun a’r nifer o wahanol ffyrdd o wneud i bethau ddigwydd mewn cymunedau.

Ymgynghoriaeth ddysgu yw Koreo sydd wedi ymrwymo i ddychmygu ac adeiladu byd gwell. Mae ganddi dîm bychan ymrwymedig o ddylunwyr dysgu, cynhyrchwyr, hwyluswyr a hyfforddwyr sy’n llunio partneriaethau gyda phobl, sefydliadau a chymunedau i greu mannau dysgu sy’n ein helpu ni oll i ymateb i ofynion brys y 21ain ganrif. Ers 2004, mae wedi gweithio ledled cymdeithas ddinesig y DU; gan weithio ochr yn ochr ag arweinwyr mewn cymunedau (yr Academi Arweinyddiaeth Gymunedol, Civic Futures), cefnogi elusennau adnabyddus i newid diwylliant tuag at ddysgu a thrawsnewid (Mind, Crisis, y Sefydliad Iechyd), a dod â rhwydweithiau cydweithredol ynghyd ar draws ffiniau sefydliadol, sectoraidd a daearyddol (2027, Charityworks, Change100).

Yn ôl i’r brig