North of England

 • Illustration for The Furnival in Sheffield

  The Furnival

  Mae The Furnival yn gweithio gyda theuluoedd nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf. Byddant yn plannu ffrwythau a llysiau yn y ganolfan gymunedol sy’n cael defnydd da ac yng nghartrefi pobl gan ddod â phobl â gwahanol fathau o ffydd at ei gilydd er mwyn iddynt allu deall ei gilydd yn well.
  Darllen mwy Translation.Word.About The Furnival
 • Illustration for Skillshop in Halifax

  Skillshop

  Mae Skillshop yn darparu hyfforddiant arbenigol i oedolion ag anableddau dysgu mewn amgylchedd gofalgar, gan weithio i fagu eu hunan-barch a dileu ynysigrwydd cymdeithasol. Y bwriad yw creu gardd i dyfu bwyd gyda’r gymuned yn yr ysgol uwchradd leol.
  Darllen mwy Translation.Word.About Skillshop
 • Illustration for Age UK Wigan

  Age UK Wigan

  Bydd Age UK Bwrdeistref Wigan yn recriwtio gwirfoddolwyr lleol o bob oedran er mwyn iddynt ymweld â phobl hŷn ynysig yn eu cymunedau gan naill ai goginio pryd o fwyd gyda hwy neu fynd â phryd o fwyd sydd newydd ei goginio atynt i’w rannu. Byddant hefyd yn cynorthwyo pobl hŷn i dyfu pethau ac yn edrych ar yr opsiynau i ymuno ag ysgolion a sefydliadau ieuenctid.
  Darllen mwy Translation.Word.About Age UK Wigan
 • illustration for Great Manchester Youth Network

  Greater Manchester Youth Network

  Mae Rhwydwaith Ieuenctid Manceinion Fwyaf yn gweithio er mwyn ceisio ymgysylltu pobl ifanc â’u cymunedau. Mae’n bwriadu datblygu gardd a rhandir cymunedol yn y ganolfan gymunedol leol gyda phobl ifanc a hŷn a fydd yn datblygu prosiect bwyd ar y cyd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Greater Manchester Youth Network
 • Illustration for Pickering and Ferens Homes in Hull

  Pickering and Ferens Homes

  Bydd Pickering and Ferens Homes yn gweithio’n agos gyda’r rhai dros 60 oed sy’n byw mewn llety preswyl er mwyn iddynt allu byw’n annibynnol am gyfnod hir o’u hymddeoliad. Y nod yw creu cymuned sy’n pontio’r cenedlaethau o amgylch ei safleoedd a chael plant o’r ysgolion lleol i fod yn rhan o’r gweithgareddau tyfu.
  Darllen mwy Translation.Word.About Pickering and Ferens Homes
Yn ôl i’r brig