Illustration for Pickering and Ferens Homes in Hull

Pickering and Ferens Homes

Illustration for Pickering and Ferens Homes in Hull

Pickering and Ferens Homes

Bydd Pickering and Ferens Homes yn gweithio’n agos gyda’r rhai dros 60 oed sy’n byw mewn llety preswyl er mwyn iddynt allu byw’n annibynnol am gyfnod hir o’u hymddeoliad. Y nod yw creu cymuned sy’n pontio’r cenedlaethau o amgylch ei safleoedd a chael plant o’r ysgolion lleol i fod yn rhan o’r gweithgareddau tyfu.

Bydd Pickering and Ferens Homes yn gweithio’n agos gyda’r rhai dros 60 oed sy’n byw mewn llety preswyl er mwyn iddynt allu byw’n annibynnol am gyfnod hir o’u hymddeoliad.  Y nod yw creu cymuned sy’n pontio’r cenedlaethau o amgylch ei safleoedd a chael plant o’r ysgolion lleol i fod yn rhan o’r gweithgareddau tyfu. 

Yn ôl i’r brig