Northern Ireland

 • Illustration for An Tobar CIC in South Armagh

  An Tobar CIC

  Menter gymdeithasol yw An Tobar CIC sydd wedi’i lleoli yn ardal wledig De Armagh gan ddarparu ymyriadau iechyd a lles yn seiliedig ar natur i bobl o bob oedran a gallu. Drwy raglen Tyfu, Coginio a Bwyta a digwyddiadau Dewch at eich Gilydd cymunedol sy’n pontio’r cenedlaethau dros gyfnod o 20 wythnos y nod yw magu hyder a chodi hunan-barch a sgiliau cymdeithasol o fewn y gymuned.
  Darllen mwy Translation.Word.About An Tobar CIC
 • Illustration for Ardmonagh Family and Community Group in West Belfast

  Grŵp Teulu a Chymunedol Ardmonagh

  Mae’r Grŵp Teulu a Chymunedol Ardmonagh sydd wedi’i leoli yn Turf Lodge yn cefnogi anghenion y gymuned leol. Byddant yn darparu nifer o weithgareddau tyfu, coginio a bwyta er mwyn dod â gwahanol genedlaethau at ei gilydd i rannu, dysgu a chael gwared â’r rhwystrau sy’n gwahaniaethu ar sail oedran gan uno’r gymuned ehangach drwy ddigwyddiadau Dewch at eich Gilydd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Grŵp Teulu a Chymunedol Ardmonagh
 • Illustration for Spa Nursing Home in Belfast and Ballynahinch

  Cartrefi Nyrsio Spa

  Mae Cartrefi Nyrsio Spa yn darparu gofal preswyl a nyrsio i breswylwyr yn Belfast a Ballynahinch. Gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi’u sefydlu y nod yw creu cymuned sy’n pontio’r cenedlaethau mewn pedwar o’i safleoedd, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau cymunedol, pobl ifanc a theuluoedd i ddatblygu gweithgareddau tyfu bwyd cymunedol, gardd a pherllan, coginio a rhannu bwyd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Cartrefi Nyrsio Spa
 • Illustration for Wee Chicks in Northern Ireland

  Wee Chicks

  Mae Wee Chicks yn hyrwyddo iechyd, lles a ffitrwydd y teulu drwy ddarparu gofal plant. Byddant yn datblygu’r prosiect Wee & Wise i gysylltu pobl hŷn a’r blynyddoedd cynnar drwy gyfres o weithgareddau wythnosol sy’n canolbwyntio ar fwyd da gan gynnwys coginio, celf, crefft a datblygu man tyfu ar y safle.
  Darllen mwy Translation.Word.About Wee Chicks
Yn ôl i’r brig