Scotland

 • Illustration for The Citadel in Edinburgh

  The Citadel

  Canolfan ieuenctid yw Citadel ac mae ei dull o weithio sy’n seiliedig ar y gymuned yn darparu gweithgareddau dysgu, hamdden a chyfeillgarwch i bob math o bobl ifanc. Bydd y gwaith yn cynnwys parhau i ddatblygu’r Caffi New Spin sy’n pontio’r cenedlaethau a chynnal digwyddiadau cymunedol.
  Darllen mwy Translation.Word.About The Citadel
 • illustration for Space & Broomhouse Hub in Edinbugh

  Hyb Space & the Broomhouse

  Man cymunedol yw’r Hyb Space & the Broomhouse sydd â chaffi, cyfle i ofalwyr ifanc wneud ffrindiau, gwasanaethau ieuenctid a fferm drefol fach. Byddant yn cynnal prydau bwyd bob yn ail fis ble gall y gymuned ddod at ei gilydd i goginio bwyd lleol yn rhad ac yn hawdd gan leihau gwastraff bwyd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Hyb Space & the Broomhouse
 • illustration for Rumpus Room in Glasgow

  Rumpus Room

  Menter dan arweiniad arlunwyr yw Rumpus Room sy’n ymroddedig i wneud gwaith celf cydweithredol gyda plant a phobl ifanc er mwyn herio’r ffordd rydym yn chwarae, dysgu, gwneud gwaith celf a bod yn weithgar yn ein cymunedau. Bydd arlunwyr Rumpus Room yn gweithio gyda Govanhill Greenspace a Küche (menter goginio gymdeithasol) i gynnal cyfres o weithdai celf a bwyd creadigol sy’n pontio’r cenedlaethau.
  Darllen mwy Translation.Word.About Rumpus Room
 • Illustration of Govanhill Baths in Glasgow

  Govanhill Baths

  Hyb cymunedol yw Govanhill Baths sydd wedi’i leoli yng nghanol Govanhill ac sy’n darparu gweithdai a dosbarthiadau iechyd a lles am ddim i’r gymuned leol. Byddant yn cynnal picnic teuluol sy’n pontio’r cenedlaethau, gan uno teuluoedd a garddwyr lleol yng Ngardd Gymunedol Govanhill.
  Darllen mwy Translation.Word.About Govanhill Baths
 • Illustration for Belville Community Garden in Inverclyde

  Gerddi Cymunedol Belville

  Bydd Gerddi Cymunedol Belville yn cynnal Prydau Bwyd i Godi Calon – sef pryd bwyd cymunedol misol sy’n pontio’r cenedlaethau. Bydd y cyfranogwyr yn defnyddio llysiau a pherlysiau o’r gerddi a drawsnewidiwyd o fod yn dir diffaith i fod yn fan gwerthfawr i’r gymuned gyda man garddio, coginio a dysgu.
  Darllen mwy Translation.Word.About Gerddi Cymunedol Belville
Yn ôl i’r brig