Illustration for Cardiff Salad Garden

Cardiff Salad Garden

Illustration for Cardiff Salad Garden

Cardiff Salad Garden

Mae Cardiff Salad Garden yn cyfuno’r broses o dyfu dail salad ffres a’i werthu a gweithio gyda grwpiau o unigolion dan anfantais yng Nghaerdydd a’r ardal o amgylch. Y bwriad yw creu gweithdy salad symudol hardd ac ysbrydoledig a fydd yn creu man croesawgar a phwrpasol i uno cymunedau.

Mae Cardiff Salad Garden yn cyfuno’r broses o dyfu dail salad ffres a’i werthu a gweithio gyda grwpiau o unigolion dan anfantais yng Nghaerdydd a’r ardal o amgylch.  Y bwriad yw creu gweithdy salad symudol hardd ac ysbrydoledig a fydd yn creu man croesawgar a phwrpasol i uno cymunedau. 

Yn ôl i’r brig