Illustration for DVSC in Betsi Cadwaladr

DVSC

Illustration for DVSC in Betsi Cadwaladr

DVSC

CGGSDd sy’n gyfrifol bellach am Neuadd y Farchnad yng nghymuned leol Rhuthun. Mae’n bwriadu cynnal cyfres o wleddoedd cymunedol a gŵyl fwyd i ddathlu’r economi fwyd leol, yn ogystal â chynnal neuadd fwyd dros dro, dathliadau coginio a gweithdai ar fwyta’n iach.

CGGSDd sy’n gyfrifol bellach am Neuadd y Farchnad yng nghymuned leol Rhuthun.  Mae’n bwriadu cynnal cyfres o wleddoedd cymunedol a gŵyl fwyd i ddathlu’r economi fwyd leol, yn ogystal â chynnal neuadd fwyd dros dro, dathliadau coginio a gweithdai ar fwyta’n iach.

Yn ôl i’r brig