A woman laughing while being handing a plant in a pot

Cymryd rhan

Mae digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes yn weithgareddau cymunedol rheolaidd sy’n cysylltu pobl o bob oedran a chefndir drwy fwyd.

Get involved

Er nad ydym yn gallu dod ynghyd yn gorfforol ar hyn o bryd, mae sawl ffordd y gallwn gysylltu â’n gilydd dros fwyd da. 

Ydych chi’n barod i ddod â phobl ynghyd drwy dyfu, coginio neu rannu bwyd da?  

1. Cofrestrwch

Cofrestrwch nawr i gael cymorth personol gan ein timau lleol, a sicrhau mai chi fydd y cyntaf i dderbyn adnoddau tyfu, coginio a rhannu.

A woman in a face mask handing out plants to community members

2. Ymunwch â’n cymuned ddigidol

Ymunwch â’n cymuned ddigidol Dewch at Eich Gilydd i rannu ryseitiau bwyd da, argymhellion tyfu a mwy gyda phobl o’r un meddylfryd o bob cwr o’r DU.

A group of children and adults enjoying a meal together at a community cafe

3. Get inspired

Darllenwch ein storïau ysbrydoledig a chanfod y gwahaniaeth y mae digwyddiadau Dewch at eich Gilydd eisoes wedi’i wneud i gymunedau fel eich un chi.

Children eating a socially distanced lunch while talking to an older person via Skype

4. Byddwch yn rhan o rywbeth mwy

Byddwch yn rhan o rywbeth mwy a chofrestrwch ar gyfer un o’n tri dathliad cenedlaethol. Mae Diwrnod Bwyd y Byd yn cael ei gynnal ym mis Hydref. I gael rhagor o wybodaeth.

Child smiling in a greenhouse

5. Get your resources

Download all the tools and materials you need to get your Get Together off the ground.

“Mae wedi bod yn galonogol iawn yn ystod y cyfnod hwn i weld y gwirfoddolwyr yn ein banc bwyd yn dod i’r adwy a dangos ymrwymiad parhaus a chariad ymarferol gwirioneddol tuag at aelodau anghenus o’n cymuned.”

Rhianna Briars, Aelod o Dîm Arweinyddiaeth Eglwys Genhadu Enderby.

Join in

Not ready to host a Get Together activity yet but want to attend one in your area? Check out our Community Connector and find out what’s happening near you. And sign up for our newsletter to stay connected.

Yn ôl i’r brig