A woman laughing while being handing a plant in a pot

Cymryd rhan

Mae digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes yn weithgareddau cymunedol rheolaidd sy’n cysylltu pobl o bob oedran a chefndir drwy fwyd.

Get involved

Er nad ydym yn gallu dod ynghyd yn gorfforol ar hyn o bryd, mae sawl ffordd y gallwn gysylltu â’n gilydd dros fwyd da. 

Ydych chi’n barod i ddod â phobl ynghyd drwy dyfu, coginio neu rannu bwyd da?  

1. Cofrestrwch

Cofrestrwch nawr i gael cymorth personol gan ein timau lleol, a sicrhau mai chi fydd y cyntaf i dderbyn adnoddau tyfu, coginio a rhannu.

A woman in a face mask handing out plants to community members

2. Ymunwch â’n cymuned ddigidol

Ymunwch â’n cymuned ddigidol Dewch at Eich Gilydd i rannu ryseitiau bwyd da, argymhellion tyfu a mwy gyda phobl o’r un meddylfryd o bob cwr o’r DU.

A group of children and adults enjoying a meal together at a community cafe

3. Get inspired

Darllenwch ein storïau ysbrydoledig a chanfod y gwahaniaeth y mae digwyddiadau Dewch at eich Gilydd eisoes wedi’i wneud i gymunedau fel eich un chi.

Children eating a socially distanced lunch while talking to an older person via Skype

4. Byddwch yn rhan o rywbeth mwy

Byddwch yn rhan o rywbeth mwy a chofrestrwch ar gyfer un o’n tri dathliad cenedlaethol. Mae Diwrnod Bwyd y Byd yn cael ei gynnal ym mis Hydref. I gael rhagor o wybodaeth.

Child smiling in a greenhouse

5. Get your resources

Download all the tools and materials you need to get your Get Together off the ground.

“Mae wedi bod yn galonogol iawn yn ystod y cyfnod hwn i weld y gwirfoddolwyr yn ein banc bwyd yn dod i’r adwy a dangos ymrwymiad parhaus a chariad ymarferol gwirioneddol tuag at aelodau anghenus o’n cymuned.”

Rhianna Briars, Aelod o Dîm Arweinyddiaeth Eglwys Genhadu Enderby.

Join in

Not ready to host a Get Together activity yet but want to attend one in your area? And sign up for our newsletter to stay connected.

Yn ôl i’r brig