School children and adults wearing PPE gardening together

Ynghylch

Gweithgareddau cymunedol rheolaidd sy’n cysylltu pobl o bob oedran a chefndir â’i gilydd drwy dyfu, coginio a bwyta bwyd da yw’r fenter Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes.

Ynglŷn â Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes

Mae Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes yn rhan o symudiad mwy, o dan arweiniad Cymdeithas y Pridd, i wneud bwyd da yn ddewis hawdd i bawb. Mae’r rhaglen hon yn cael ei chyflwyno gan Bwyd am Oes, diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Beth yw digwyddiad Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes?

Mae digwyddiad Dewch at eich Gilydd yn cysylltu pobl o wahanol gefndiroedd neu genedlaethau drwy weithgareddau’n ymwneud â bwyd da.

Mae bwyd yn lefelwr da ac mae’n dod â phobl ynghyd, beth bynang eu hoedran, eu hetifeddiaeth neu eu cefndir. 

Older people and early years children cooking together

Beth yw bwyd da?

Mae bwyd da yn fwyd sy’n gwneud lles i, i’r blaned ac i’r economi leol. Mae bwyd da hyd yn oed yn well pan gaiff ei rannu a chredwn y dylai bwyd da fod ar gael i bawb!

“Mae’r ffaith bod dechreuwyr pur yn rhoi cynnig ar dyfu eu ffrwythau a’u llysiau eu hunain yn ffordd wych o ymchwilio i ffynonellau bwyd ffres a chynaliadwy. Mae wedi bod yn wych gweld plant ac oedolion fel ei gilydd yn mwynhau rhoi cynnig ar hobi newydd gan arddangos holl ethos Dewch at eich Gilydd.”  

Sue Evans, Rheolwr Elusennol, Manor Farm

 1. Hands tending to seedlings

  1. Dechrau arni

  Yn ansicr ble i ddechrau o ran trefnu eich gweithgaredd coginio, tyfu neu giniawa cymdeithasol cymunedol? Dyma wybodaeth am sut i ddechrau arni.

  Darllen mwy Translation.Word.About 1. Dechrau arni
 2. 2. Cofrestru

  Ydych chi’n barod i’ch cymuned fod yn rhan o weithgaredd Dewch at eich Gilydd? Cofrestrwch nawr i dderbyn pecyn adnoddau am ddim.

  Darllen mwy Translation.Word.About 2. Cofrestru
 3. Woman and child baking together

  3. Cymorth gyda mynediad

  Cysylltwch ag un o’n timau lleol i ddarganfod sut y gallwn eich helpu i ddechrau arni, gan gynnwys pa gyllid sydd ar gael yn eich ardal chi.

  Darllen mwy Translation.Word.About 3. Cymorth gyda mynediad
 4. A group of men and women holding plants in pots and smiling from a social distance

  4. Ymuno â’r gymuned

  Rhannwch argymhellion coginio a thyfu, syniadau a chyngor cymunedol, a llawer mwy gyda phobl o’r un meddylfryd â chi ledled y wlad. Ymunwch heddiw i ddod yn rhan o’n cymuned weithgar sy’n tyfu.

  Darllen mwy Translation.Word.About 4. Ymuno â’r gymuned

Amrywiaeth a chynhwysiant

Mae digwyddiadau Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes yn dod â phobl o wahanol genedlaethau a chefndiroedd ynghyd gan ddefnyddio bwyd da. Darllenwch ein datganiad ar amrywiaeth a chynhwysiant yma.

Yn ôl i’r brig