Woman handing out seedlings to community members

Ysbrydoliaeth

Drwy gydol y rhaglen mae tîm Dewch at Eich Gilydd wedi casglu cyfoeth o adnoddau, straeon, astudiaethau achos, blogiau llawn gwybodaeth, gweithgareddau a phrofiad ar sut i dyfu a chysylltu â chymunedau drwy goginio, tyfu a rhannu.

Adnoddau:

Porwch drwy ein trysorfa o adnoddau defnyddiol sydd oll yn canolbwyntio ar goginio, tyfu a rhannu.

Coginio - I gael ysbrydoliaeth a gweithgareddau sy'n cynnwys coginio gydag eraill, neu i eraill, yn ogystal ag adnoddau sy'n rhan o becynnau cymorth Coginio a Rhannu y blynyddoedd blaenorol

Tyfu – ysbrydoliaeth ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau ar gyfer tyfu gydag eraill, yn ogystal ag ôl-gatalog o adnoddau ar gyfer pecynnau cymorth Plannu a Rhannu blaenorol.

Rhannu – os ydych yn chwilio am syniadau ar sut i gynnal eich digwyddiad eich hun, pa fath o bethau sydd angen i chi eu hystyried, sut i rannu'r gwahoddiadau'n eang.

 1. Early years child holding a leek

  Argymhellion Gwych ar gyfer tyfu gartref

  Pa un a oes gennych chi ardd, balconi neu sil ffenestr, gallwch greu eich man tyfu bach eich hun.

  Darllen mwy Translation.Word.About Argymhellion Gwych ar gyfer tyfu gartref
 2. A man and woman wearing aprons chopping vegetables

  Argymhellion Gwych ar gyfer coginio gartref

  Mae coginio yn dod â phawb yn y tŷ at ei gilydd i gael hwyl, ac i greu bwyd blasus, iach i bawb ei fwynhau. 

  Darllen mwy Translation.Word.About Argymhellion Gwych ar gyfer coginio gartref
 3. Sarah Dugdale buying vegetables

  15 Munud gyda Sarah Dugdale

  Rydym wedi sefydlu partneriaeth gydag un o  gystadleuwyr rownd cyn-derfynol Masterchef 2019, Sarah Dugdale.

  Darllen mwy Translation.Word.About 15 Munud gyda Sarah Dugdale

Oriel:

Cymerwch gip ar rai o'r digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd gwych sydd wedi cael eu cynnal dros y blynyddoedd.

 

Digwyddiadau Rhwydwaith:

https://www.fflgettogethers.org/support/network-events/watch-past-events

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKdQWWY0dTUu8x6AzBoZ367HyVQ9FtBkH

Yn ôl i’r brig