Woman wearing a mask handing out plants to community members

Trefnu

P’un a ydych yn ceisio dod â phobl ynghyd yn eich cymuned i dyfu, coginio a rhannu bwyd am y tro cyntaf, neu’n ymgyrchydd profiadol sy’n dymuno adfywio eich gweithgareddau, gallwn ni eich helpu.

Dyma lle y gallwch ganfod pob dim sydd ei angen arnoch chi ar gyfer tyfu, coginio a rhannu bwyd da, yn ogystal ag arian ar gyfer eich gweithgaredd, storïau ysbrydoledig gan bobl fel chi, cefnogaeth gan ein timau a syniadau am weithgareddau ar gyfer pobl o bob oedran.

“Rhoddodd y cymorth gan [ddigwyddiadau Dewch at Eich Gilydd] Bwyd am Oes hyder i mi ddechrau newid ein diwylliant bwyd a’r uchelgais i gael ein tîm cyfan i gymryd rhan.”

Carl Stevenson, Rheolwr Cartref Gofal, Summerfield House

 1. Child smiling in a greenhouse

  Tyfu

  Rydym wedi casglu nifer o syniadau ar gyfer tyfu cymunedol mewn mannau o bob siâp a maint!

  Darllen mwy Translation.Word.About Tyfu
 2. A cooking skills class with children

  Coginio

  Gwiriwch ein ryseitiau bwyd da, syniadau am weithgareddau bwyd ac argymhellion maethlon ar gyfer bwyta ar gyllideb.

  Darllen mwy Translation.Word.About Coginio
 3. An older women and two younger people in school uniform chatting in a garden

  Rhannu

  O weithgareddau cynefino i bosteri sy’n hyrwyddo eich gweithgaredd, gallwch ganfod pob dim sydd ei angen arnoch i ledaenu’r gair a chael pobl i gymryd rhan.

  Darllen mwy Translation.Word.About Rhannu
 4. Serc catering team supplying hot cook meals to the community

  Cefnogaeth

  Gwybodaeth am gyfleoedd cyllido yn eich ardal chi a chymorth ymarferol gan ein timau lleol.

  Darllen mwy Translation.Word.About Cefnogaeth

Ysbrydoliaeth

Darllenwch am sut mae pobl fel chi wedi trawsnewid eu cymunedau, un gweithgaredd bwyd ar y tro.

A child smiling
Nid oedd Academi Washingborough eisiau i’r cyfnod clo roi stop ar eu cysylltiad â’r gymuned, felly paratôdd eu cegin ysgol brydau poeth i’r henoed yn eu cymuned - a chynnal galwad dros ginio gyda’r disgyblion!

Cofrestrwch

Ydych chi’n barod i ddod â phobl ynghyd gan ddefnyddio grym bwyd da? Cofrestrwch i drefnu digwyddiad Dewch at Eich Gilydd heddiw.

A woman in a face mask handing out plants to community members
Yn ôl i’r brig