Three women wearing headscarves holding plants in pots and smiling

Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes

Gweithgareddau cymunedol rheolaidd sy’n cysylltu pobl o bob oedran a chefndir drwy fwyd yw’r fenter Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes.

Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes

Mae bwyd yn dod â phobl ynghyd. Ac ar hyn o bryd, mae’n bwysicach nag erioed cadw cysylltiad â’n gilydd. Mae tyfu, bwyta a choginio gyda’n gilydd yn rhai o’r ffyrdd y gallwn wneud hyn.

Older woman looks on as an early years child pours batter into a baking tray
Saville Park Care Home a Cherry Tree Day Nursery, 2019

Dod â chymunedau ynghyd

Mae Covid-19 wedi cael effaith fawr ar fywydau pob un ohonom. Er nad ydym yn gallu dod ynghyd ar gyfer digwyddiadau cymunedol ar hyn o bryd, mae gwaith ymchwil diweddar gan YouGov yn dangos bod y cysylltiadau cymdeithasol yn gryfach nag erioed, a bod gan 40% o bobl ymdeimlad cryfach o’r gymuned leol. Mae Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes yn awyddus i gefnogi’r cysylltiadau cymunedol newydd hyn fel y normal newydd.

I gael eich ysbrydoli, darllenwch yr enghreifftiau hyn o’r gwahaniaeth y mae gwahanol weithgareddau Dewch at eich Gilydd wedi bod yn ei wneud mewn cymunedau.

“Mae gofalu am y gerddi yn rhoi teimlad o obaith i mi ar gyfer y dyfodol - y ffaith y byddan nhw yno’n edrych yn brydferth yn barod am yr adeg y bydd pobl gwrdd â’i gilydd eto.

Cyfranogwr yn Growing Works, Kirklees (sydd wedi derbyn grant Dewch at eich Gilydd)

Trefnu

Hoffech chi drefnu Digwyddiad Dewch at eich Gilydd? Darllenwch fwy a chael pecynnau a deunyddiau am ddim ar gyfer gweithgareddau coginio, tyfu a chymunedol. Dechreuwch arni.

Woman wearing a mask handing out plants to community members

Cymryd rhan

Hoffech chi ymuno â digwyddiad Dewch at eich Gilydd? Darllenwch fwy am y gweithgareddau yn eich ardal chi. Dechreuwch arni.

A woman handing out plants to community members

Dathliadau ledled y DU

Mae nifer o ffyrdd y gallwn ddod ynghyd tra byddwn yn cadw pellter cymdeithasol. Os ydych yn ansicr lle i ddechrau, edrychwch ar ein dyddiadau dathlu ledled y DU isod i gael syniadau ac ysbrydoliaeth.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth yn eich ardal chi beth bynnag y byddwch yn penderfynu ei wneud.

Sut i gymryd rhan

Four easy steps to your Get Together - whether it's virtual, socially distanced or as a household. 

 1. Hands tending to seedlings

  1. Dechrau arni

  Yn ansicr ble i ddechrau o ran trefnu eich gweithgaredd coginio, tyfu neu giniawa cymdeithasol cymunedol? Dyma wybodaeth am sut i ddechrau arni.

  Darllen mwy Translation.Word.About 1. Dechrau arni
 2. 2. Cofrestru

  Ydych chi’n barod i’ch cymuned fod yn rhan o weithgaredd Dewch at eich Gilydd? Cofrestrwch nawr i dderbyn pecyn adnoddau am ddim.

  Darllen mwy Translation.Word.About 2. Cofrestru
 3. Woman and child baking together

  3. Cymorth gyda mynediad

  Cysylltwch ag un o’n timau lleol i ddarganfod sut y gallwn eich helpu i ddechrau arni, gan gynnwys pa gyllid sydd ar gael yn eich ardal chi.

  Darllen mwy Translation.Word.About 3. Cymorth gyda mynediad
 4. A group of men and women holding plants in pots and smiling from a social distance

  4. Ymuno â’r gymuned

  Rhannwch argymhellion coginio a thyfu, syniadau a chyngor cymunedol, a llawer mwy gyda phobl o’r un meddylfryd â chi ledled y wlad. Ymunwch heddiw i ddod yn rhan o’n cymuned weithgar sy’n tyfu.

  Darllen mwy Translation.Word.About 4. Ymuno â’r gymuned
Yn ôl i’r brig