A school roast dinner

Cinio Cadw Pellter Cymdeithasol Academi Washingborough

Roedd yr ysgol eisiau cynnal y cysylltiadau â phobl yn eu cymuned yn ystod y cyfnod clo - felly fe wnaethant sefydlu cinio cadw pellter cymdeithasol rhwng Anne, aelod o'r genhedlaeth hŷn yn y gymuned, a phlant gweithwyr allweddol yn yr ysgol.

Children eating a socially distanced lunch while talking to an older person via Skype

Cinio Cadw Pellter Cymdeithasol Academi Washingborough

"Roedd yn wych clywed y plant yn rhannu eu profiadau ac Anne yn sôn am sut roedd hi’n cadw mewn cysylltiad â’i theulu. Ffordd wych o ddal i fyny dros ginio ysgol blasus "

Roedd Academi Washingborough, ysgol Aur Bwyd am Oes, eisoes wedi bod yn rhannu prydau bwyd gyda’r genhedlaeth hŷn eu cymuned ers dros ddwy flynedd fel rhan o’u gwaith Rhaglen Dewch at Eich Gilydd parhaus pan darodd Covid-19.

Roedd yr ysgol eisiau cynnal y cysylltiadau â phobl yn eu cymuned yn ystod y cyfnod clo - felly fe wnaethant sefydlu cinio cadw pellter cymdeithasol rhwng Anne, aelod o'r genhedlaeth hŷn yn y gymuned, a phlant gweithwyr allweddol yn yr ysgol.

Mwynhaodd Anne a'r plant rannu pryd o fwyd yr oedd cogydd yr ysgol wedi'i baratoi, a ddanfonwyd at Anne. Defnyddiwyd llysiau a dyfwyd yn yr ardd cegin a chynnyrch lleol ar gyfer y pryd.

Trafododd y plant ac Anne sut roedden nhw’n cadw'n brysur, yn cadw mewn cysylltiad â'r teulu ac, wrth gwrs, y cinio blasus yr oedden nhw’n ei fwynhau gyda'i gilydd o bell.

Gwyliwch y fideo i weld y criw yn mwynhau’r cinio!

Children eating a socially distanced lunch while talking to an older person via Skype
Yn ôl i’r brig