Woman holding plants in pots and smiling

Awgrymiadau i bobl hŷn sy’n agored i niwed ar gyfer bwyta’n dda wrth hunanynysu

Man carrying vegetables illustration

Awgrymiadau i bobl hŷn sy’n agored i niwed ar gyfer bwyta’n dda wrth hunanynysu

Mae deiet da yn hanfodol i iechyd pawb, ond yn enwedig i bobl hŷn nad ydyn nhw’n mynd allan yn aml, gan y gall hynny wneud iddyn nhw golli diddordeb mewn bwyd.

Dadlwythwch

Yn ôl i’r brig