Cysylltu’r Cenedlaethau Drwy Fwyd

Dysgwch sut y llwyddodd Linking Generations Northen Ireland i ddod â chenedlaethau gwahanol ynghyd drwy fwyd a thechnoleg

Dysgwch sut y llwyddodd Linking Generations Northen Ireland i ddod â chenedlaethau gwahanol ynghyd drwy fwyd a thechnoleg

Mae un o bartneriaid cenedlaethol Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes, sef Linking Generations Northen Ireland (LGNI), wedi bod yn edrych ar ffyrdd newydd o greu cysylltiadau rhwng cenedlaethau gwahanol, gan ddefnyddio bwyd a thechnoleg rithwir. 

Yn ystod Haf 2021, trefnodd LGNI dri ‘Digwyddiad Dewch at Eich Gilydd Rhithwir’, a chysylltu 81 o ddisgyblion ysgolion cynradd â 31 o breswylwyr cartrefi gofal lleol

Dysgwch am effaith anhygoel y digwyddiadau i bontio’r cenedlaethau, a lwyddodd i greu cysylltiadau y tu hwnt i’r sesiynau eu hunain.

Lawrlwythwch yr astudiaeth achos yma.

Yn ôl i’r brig