An older person and a child in school uniform enjoying a meal together

Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr

Mae’r Cinio Mawr yn ymwneud â miliynau o bobl yn dod ynghyd i rannu bwyd, i gael hwyl ac i ddod i adnabod ei gilydd yn well.

Mae’n syniad syml – am ychydig o oriau gogneddus, mae’r ceir yn tawelu, mae’r swildod yn cilio ac mae cymdogion yn dod ynghyd yn y stryd i gwrdd, cyfarch ei gilydd, rhannu, cyfnewid, canu, cynllunio a chwerthin. Rhowch 5-6 Mehefin 2021 yn eich dyddiaduron!

Darganfod mwy

Yn ôl i’r brig