Hands tending to seedlings

Perlysiau

Herb illustration

Perlysiau

Yn chwilio am rywbeth i dyfu ar silff ffenestr neu falconi? Does dim angen i chi edrych ymhellach!

Mae ein hadnoddau yn cynnig awgrymiadau cam wrth gam ar sut i dyfu perlysiau, gwybodaeth am y rhai gorau i'w tyfu er mwyn helpu bioamrywiaeth a llawer mwy.

Gallech fod yn tyfu perlysiau blasus mewn dim o amser, yn barod i'w hychwanegu at gawl a phrydau mewn mater o wythnosau.

 

Lawrlwytho yma

Yn ôl i’r brig