Hands tending to seedlings

Adnoddau ar gyfer tyfu bwyd

Mae bod yn yr awyr agored a thyfu bwyd gyda’ch cymuned nid yn unig yn rhoi hwb i’ch iechyd meddwl a’ch iechyd corfforol, ond mae bod yn yr awyr agored hefyd yn ffordd berffaith o gynnal gweithgaredd Dewch at eich Gilydd.

 

Dyma rai syniadau a chanllawiau ar gyfer gweithgareddau i’ch rhoi chi ar ben ffordd. Dechreuwch arni!

 1. Gweithgareddau tyfu bwyd ar gyfer Mis Plannu a Rhan

  Ysbrydoliaeth ar gyfer eich gweithgareddau tyfu bwyd cymunedol
  Darllen mwy Translation.Word.About Gweithgareddau tyfu bwyd
 2. Ysbrydoliaeth i Dyfu Bwyd mewn Mannau Trefol

  Grŵp garddio ffyniannus yng Nghaerlŷr yw Urban Gardeners. Mae sawl aelod o’r grŵp yn agored i niwed. Mae wedi llwyddo i drawsnewid mannau gwyrdd yn rhandiroedd, gan dyfu digonedd o fwyd tymhorol, i’w rannu â’r gymuned. Mae’r astudiaeth achos hon yn rhoi ysbrydoliaeth a syniadau ar gyfer tyfu bwyd mewn mannau trefol, ble y gall mannau gwyrdd fod yn gyfyngedig.
  Darllen mwy Translation.Word.About Ysbrydoliaeth i Dyfu Bwyd mewn Mannau Trefol
 3. Creu gwesty pryfed

  Dylech allu cwblhau’r gweithgaredd hwn am ddim, ond efallai y bydd rhaid i chi gael benthyg papur tywod a morthwyl gan gymydog os nad oes gennych rai
  Darllen mwy Translation.Word.About Creu gwesty pryfed
 4. Adnoddau am wenyn

  Mae gwenyn yn hanfodol i helpu i gynhyrchu’r bwyd rydym yn ei fwyta. Yn syml iawn, nhw yw arwyr unrhyw randir, gardd neu fferm.
  Darllen mwy Translation.Word.About Adnoddau am wenyn
 5. Gweithgareddau Mis Coginio a Rhannu i’r teulu yn ystod Hanner Tymor

  Mae gwyliau Hanner Tymor yn adeg wych i deulu a ffrindiau gymryd rhan mewn gweithgareddau yn seiliedig ar fwyd yr hydref. Dylai’r tywydd ddal i fod yn ddigon cynnes i fynd allan, a gallwch gyfuno gweithgareddau sy’n helpu bywyd gwyllt a phryfed peillio gyda gweithgareddau dan do megis coginio a rhannu bwyd da - efallai i ddathlu’r Cynhaeaf, Noson Tân Gwyllt, Diwali neu Galan Gaeaf.
  Darllen mwy Translation.Word.About Gweithgareddau Mis Coginio a Rhannu i’r teulu yn ystod Hanner Tymor
 6. Pecyn Cymorth Mis Plannu a Rhannu

  Popeth sydd ei angen arnoch i drefnu eich gweithgareddau Mis Plannu a Rhannu.
  Darllen mwy Translation.Word.About Pecyn Cymorth Mis Plannu a Rhannu

Mae tyfu bwyd a phlanhigion yn ffordd wych o baratoi ar gyfer eich gweithgaredd Dewch at eich Gilydd nesaf gyda ffrwythau, llysiau neu berlysiau rydych wedi’u tyfu eich hun.

Dyma rai syniadau a chanllawiau ar gyfer gweithgareddau i’ch rhoi chi ar ben ffordd. Dechreuwch arni!

 1. Hands tending to seedlings

  1. Dechrau arni

  Yn ansicr ble i ddechrau o ran trefnu eich gweithgaredd coginio, tyfu neu giniawa cymdeithasol cymunedol? Dyma wybodaeth am sut i ddechrau arni.

  Darllen mwy Translation.Word.About 1. Dechrau arni
 2. 2. Cofrestru

  Ydych chi’n barod i’ch cymuned fod yn rhan o weithgaredd Dewch at eich Gilydd? Cofrestrwch nawr i dderbyn pecyn adnoddau am ddim.

  Darllen mwy Translation.Word.About 2. Cofrestru
 3. Woman and child baking together

  3. Cymorth gyda mynediad

  Cysylltwch ag un o’n timau lleol i ddarganfod sut y gallwn eich helpu i ddechrau arni, gan gynnwys pa gyllid sydd ar gael yn eich ardal chi.

  Darllen mwy Translation.Word.About 3. Cymorth gyda mynediad
 4. A group of men and women holding plants in pots and smiling from a social distance

  4. Ymuno â’r gymuned

  Rhannwch argymhellion coginio a thyfu, syniadau a chyngor cymunedol, a llawer mwy gyda phobl o’r un meddylfryd â chi ledled y wlad. Ymunwch heddiw i ddod yn rhan o’n cymuned weithgar sy’n tyfu.

  Darllen mwy Translation.Word.About 4. Ymuno â’r gymuned
Yn ôl i’r brig