Ysbrydoliaeth i Dyfu Bwyd mewn Mannau Trefol

Ysbrydoliaeth i Dyfu Bwyd mewn Mannau Trefol

Grŵp garddio ffyniannus yng Nghaerlŷr yw Urban Gardeners. Mae sawl aelod o’r grŵp yn agored i niwed. Mae wedi llwyddo i drawsnewid mannau gwyrdd yn rhandiroedd, gan dyfu digonedd o fwyd tymhorol, i’w rannu â’r gymuned.

Mae’r astudiaeth achos hon yn rhoi ysbrydoliaeth a syniadau ar gyfer tyfu bwyd mewn mannau trefol, ble y gall mannau gwyrdd fod yn gyfyngedig.

Lawrlwythwch yma

Yn ôl i’r brig