Coginio

 1. Talpiau tatws sbeislyd gyda’r croen arnynt

  Dyma ddewis iachach a rhatach yn lle bwyd parod ac mae’n ddewis gwych yn lle tecawê neu sglodion popty, ac mae’r tatws yn mynd yn dda gyda dipiau yn ogystal â chyrri neu Chilli Con Carne.
  Darllen mwy Translation.Word.About Talpiau tatws sbeislyd gyda’r croen arnynt
 2. Bymbl Mwyar Duon a Gellyg

  Mae’r rysáit hwn ar ffurf hanner fflapjac a hanner crymbl, ac mae’n berffaith ar gyfer digwyddiad Coginio a Rhannu. Gallech hyd yn oed gasglu’r mwyar gyda’r grŵp ac yna mynd ati i’w coginio. Gallwch ddefnyddio ffrwythau wedi’u rhewi hefyd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Bymbl Mwyar Duon a Gellyg
 3. Canllaw cydgoginio ar-lein

  Trefnu a chynnal digwyddiadau goginio ar-lein yn hyderus.
  Darllen mwy Translation.Word.About Canllaw cydgoginio ar-lein
 4. A bowl of hummus

  Dipiau I'w Rhannu

  Pwrpas Coginio a Rhannu yw dod at eich gilydd drwy fwyd a’r ffordd orau o wneud hynny yw drwy rannu bwyd fel talpiau tatws gyda’r chroen arnynt a dipiau. Y dewis perffaith ar gyfer digwyddiad ar ôl ysgol, noson ffilm neu ddigwyddiad dewch at eich gilydd yn ystod hanner tymor, ac yn ddewis gwych yn lle tecawê neu sglodion popty!
  Darllen mwy Translation.Word.About Dipiau I'w Rhannu
 5. Coginio yn yr ysgol ac mewn clybiau coginio

  Mae Mis Coginio a Rhannu yn ffordd wych o gael eich ysgol i goginio gyda’i gilydd. Os nad oes gennych syniad sut i gychwyn arni, neu os hoffech wneud rhywbeth gwahanol, dylai’r syniadau hyn fod o gymorth mawr
  Darllen mwy Translation.Word.About Coginio yn yr ysgol ac mewn clybiau coginio
 6. Fideo sy’n dangos sut i goginio daal Eritreaidd

  Ymunwch â’r cogydd cymunedol Negat Hussain sy’n esbonio’r broses o goginio pryd bwyd gwerth chweil, sef daal Eritreaidd gydag ysbigoglys.
  Darllen mwy Translation.Word.About Fideo sy’n dangos sut i goginio daal Eritreaidd
Yn ôl i’r brig