Midlands

 • Illustration for Dane View Care Home in Leicester City

  Gartref Gofal Dane View

  Mae gan Gartref Gofal Dane View ardd a pherllan hardd sydd wedi’i thirlunio. Mae’n gwahodd disgyblion yr ysgol gynradd leol i dreulio amser gyda’r preswylwyr. Defnyddir y ffrwythau o’r berllan fel bwyd ar gyfer y gweithgareddau hyn, a defnyddir y capel mawr ar y safle i ddod â phobl at ei gilydd i rannu bwyd.
  Darllen mwy Translation.Word.About Gartref Gofal Dane View
 • Illustration for Active Wellbeing Society in Birmingham

  The Active Wellbeing Society

  Nod The Active Wellbeing Society yw dod â phobl at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog ac am ddim a fydd yn eu cynorthwyo i deimlo synnwyr o berthyn ac o gymuned. Byddant yn cynnal gweithdai wythnosol ym mhob cegin gymunedol i ddod â phobl ifanc, oedolion hŷn a theuluoedd ifanc at ei gilydd.
  Darllen mwy Translation.Word.About The Active Wellbeing Society
 • Illustration for Bread in Common in Stoke on Trent

  Bread in Common

  Becws bara go iawn sy’n cael ei arwain gan y gymuned yw Bread in Common. Mae’n rhedeg caffi dros dro ac yn dosbarthu prydau bwyd cymunedol gan ddefnyddio bwyd gwastraff a nifer o brosiectau cymunedol, ysgolion a phobl ifanc ac yn cyfuno gweithdai sy’n sôn am fara a choginio gyda’r celfyddydau.
  Darllen mwy Translation.Word.About Bread in Common
 • Illustration for Sycamore Dining in Nottingham

  Sycamore Dining

  Mae Sycamore Dining yn dod â phobl at ei gilydd i gymdeithasu dros bryd o fwyd fforddiadwy. Ei gwsmeriaid yn bennaf yw cymunedau byw’n annibynnol ar gyfer yr henoed. Drwy gynnal digwyddiadau Dewch at eich Gilydd, byddant yn cynyddu amrywiaeth y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth bwyta cymdeithasol drwy gymryd rhan mewn gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol.
  Darllen mwy Translation.Word.About Sycamore Dining
 • Illustration for The Hothouse in Walsall

  The Hothouse

  Prosiect gan Eglwys Lloegr yw The Hothouse sydd o fudd i gymunedau gan ei fod yn cynnig cymorth o un i un. Bydd hefyd yn hyrwyddo gweithgareddau wythnosol sy’n pontio’r cenedlaethau er mwyn i bobl o bob oedran allu dysgu gan ei gilydd. Bydd y gweithgareddau coginio yn codi ymwybyddiaeth o sut y gall bwyd greu synnwyr o gymuned.
  Darllen mwy Translation.Word.About The Hothouse
Yn ôl i’r brig