Illustration for Dane View Care Home in Leicester City

Gartref Gofal Dane View

Illustration for Dane View Care Home in Leicester City

Gartref Gofal Dane View

Mae gan Gartref Gofal Dane View ardd a pherllan hardd sydd wedi’i thirlunio. Mae’n gwahodd disgyblion yr ysgol gynradd leol i dreulio amser gyda’r preswylwyr. Defnyddir y ffrwythau o’r berllan fel bwyd ar gyfer y gweithgareddau hyn, a defnyddir y capel mawr ar y safle i ddod â phobl at ei gilydd i rannu bwyd.

Mae gan Gartref Gofal Dane View ardd a pherllan hardd sydd wedi’i thirlunio. Mae’n gwahodd disgyblion yr ysgol gynradd leol i dreulio amser gyda’r preswylwyr.  Defnyddir y ffrwythau o’r berllan fel bwyd ar gyfer y gweithgareddau hyn, a defnyddir y capel mawr ar y safle i ddod â phobl at ei gilydd i rannu bwyd. 

Yn ôl i’r brig