Illustration for Sycamore Dining in Nottingham

Sycamore Dining

Illustration for Sycamore Dining in Nottingham

Sycamore Dining

Mae Sycamore Dining yn dod â phobl at ei gilydd i gymdeithasu dros bryd o fwyd fforddiadwy. Ei gwsmeriaid yn bennaf yw cymunedau byw’n annibynnol ar gyfer yr henoed. Drwy gynnal digwyddiadau Dewch at eich Gilydd, byddant yn cynyddu amrywiaeth y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth bwyta cymdeithasol drwy gymryd rhan mewn gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol.

Mae Sycamore Dining yn dod â phobl at ei gilydd i gymdeithasu dros bryd o fwyd fforddiadwy. Ei gwsmeriaid yn bennaf yw cymunedau byw’n annibynnol ar gyfer yr henoed. Drwy gynnal digwyddiadau Dewch at eich Gilydd, byddant yn cynyddu amrywiaeth y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth bwyta cymdeithasol drwy gymryd rhan mewn gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol. 

Yn ôl i’r brig