Illustration for The Furnival in Sheffield

The Furnival

Illustration for The Furnival in Sheffield

The Furnival

Mae The Furnival yn gweithio gyda theuluoedd nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf. Byddant yn plannu ffrwythau a llysiau yn y ganolfan gymunedol sy’n cael defnydd da ac yng nghartrefi pobl gan ddod â phobl â gwahanol fathau o ffydd at ei gilydd er mwyn iddynt allu deall ei gilydd yn well.

Mae The Furnival yn gweithio gyda theuluoedd nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf. Byddant yn plannu ffrwythau a llysiau yn y ganolfan gymunedol sy’n cael defnydd da ac yng nghartrefi pobl gan ddod â phobl â gwahanol fathau o ffydd at ei gilydd er mwyn iddynt allu deall ei gilydd yn well. 

Yn ôl i’r brig