Illustration for Skillshop in Halifax

Skillshop

Illustration for Skillshop in Halifax

Skillshop

Mae Skillshop yn darparu hyfforddiant arbenigol i oedolion ag anableddau dysgu mewn amgylchedd gofalgar, gan weithio i fagu eu hunan-barch a dileu ynysigrwydd cymdeithasol. Y bwriad yw creu gardd i dyfu bwyd gyda’r gymuned yn yr ysgol uwchradd leol.

Mae Skillshop yn darparu hyfforddiant arbenigol i oedolion ag anableddau dysgu mewn amgylchedd gofalgar, gan weithio i fagu eu hunan-barch a dileu ynysigrwydd cymdeithasol. Y bwriad yw creu gardd i dyfu bwyd gyda’r gymuned yn yr ysgol uwchradd leol. 

Yn ôl i’r brig