Illustration for An Tobar CIC in South Armagh

An Tobar CIC

Illustration for An Tobar CIC in South Armagh

An Tobar CIC

Menter gymdeithasol yw An Tobar CIC sydd wedi’i lleoli yn ardal wledig De Armagh gan ddarparu ymyriadau iechyd a lles yn seiliedig ar natur i bobl o bob oedran a gallu. Drwy raglen Tyfu, Coginio a Bwyta a digwyddiadau Dewch at eich Gilydd cymunedol sy’n pontio’r cenedlaethau dros gyfnod o 20 wythnos y nod yw magu hyder a chodi hunan-barch a sgiliau cymdeithasol o fewn y gymuned.

Menter gymdeithasol yw An Tobar CIC sydd wedi’i lleoli yn ardal wledig De Armagh gan ddarparu ymyriadau iechyd a lles yn seiliedig ar natur i bobl o bob oedran a gallu. Drwy raglen Tyfu, Coginio a Bwyta a digwyddiadau Dewch at eich Gilydd cymunedol sy’n pontio’r cenedlaethau dros gyfnod o 20 wythnos y nod yw magu hyder a chodi hunan-barch a sgiliau cymdeithasol o fewn y gymuned. 

Yn ôl i’r brig