Illustration for Spa Nursing Home in Belfast and Ballynahinch

Cartrefi Nyrsio Spa

Illustration for Spa Nursing Home in Belfast and Ballynahinch

Cartrefi Nyrsio Spa

Mae Cartrefi Nyrsio Spa yn darparu gofal preswyl a nyrsio i breswylwyr yn Belfast a Ballynahinch. Gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi’u sefydlu y nod yw creu cymuned sy’n pontio’r cenedlaethau mewn pedwar o’i safleoedd, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau cymunedol, pobl ifanc a theuluoedd i ddatblygu gweithgareddau tyfu bwyd cymunedol, gardd a pherllan, coginio a rhannu bwyd.

Mae Cartrefi Nyrsio Spa yn darparu gofal preswyl a nyrsio i breswylwyr yn Belfast a Ballynahinch.  Gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi’u sefydlu y nod yw creu cymuned sy’n pontio’r cenedlaethau mewn pedwar o’i safleoedd, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau cymunedol, pobl ifanc a theuluoedd i ddatblygu gweithgareddau tyfu bwyd cymunedol, gardd a pherllan, coginio a rhannu bwyd.

Yn ôl i’r brig