Illustration for Wee Chicks in Northern Ireland

Wee Chicks

Illustration for Wee Chicks in Northern Ireland

Wee Chicks

Mae Wee Chicks yn hyrwyddo iechyd, lles a ffitrwydd y teulu drwy ddarparu gofal plant. Byddant yn datblygu’r prosiect Wee & Wise i gysylltu pobl hŷn a’r blynyddoedd cynnar drwy gyfres o weithgareddau wythnosol sy’n canolbwyntio ar fwyd da gan gynnwys coginio, celf, crefft a datblygu man tyfu ar y safle.

Mae Wee Chicks yn hyrwyddo iechyd, lles a ffitrwydd y teulu drwy ddarparu gofal plant.  Byddant yn datblygu’r prosiect Wee & Wise i gysylltu pobl hŷn a’r blynyddoedd cynnar drwy gyfres o weithgareddau wythnosol sy’n canolbwyntio ar fwyd da gan gynnwys coginio, celf, crefft a datblygu man tyfu ar y safle. 

Yn ôl i’r brig