Illustration of Govanhill Baths in Glasgow

Govanhill Baths

Illustration of Govanhill Baths in Glasgow

Govanhill Baths

Hyb cymunedol yw Govanhill Baths sydd wedi’i leoli yng nghanol Govanhill ac sy’n darparu gweithdai a dosbarthiadau iechyd a lles am ddim i’r gymuned leol. Byddant yn cynnal picnic teuluol sy’n pontio’r cenedlaethau, gan uno teuluoedd a garddwyr lleol yng Ngardd Gymunedol Govanhill.

Hyb cymunedol yw Govanhill Baths sydd wedi’i leoli yng nghanol Govanhill ac sy’n darparu gweithdai a dosbarthiadau iechyd a lles am ddim i’r gymuned leol. Byddant yn cynnal picnic teuluol sy’n pontio’r cenedlaethau, gan uno teuluoedd a garddwyr lleol yng Ngardd Gymunedol Govanhill. 

Yn ôl i’r brig