illustration for Space & Broomhouse Hub in Edinbugh

Hyb Space & the Broomhouse

illustration for Space & Broomhouse Hub in Edinbugh

Hyb Space & the Broomhouse

Man cymunedol yw’r Hyb Space & the Broomhouse sydd â chaffi, cyfle i ofalwyr ifanc wneud ffrindiau, gwasanaethau ieuenctid a fferm drefol fach. Byddant yn cynnal prydau bwyd bob yn ail fis ble gall y gymuned ddod at ei gilydd i goginio bwyd lleol yn rhad ac yn hawdd gan leihau gwastraff bwyd.

Man cymunedol yw’r Hyb Space & the Broomhouse sydd â chaffi, cyfle i ofalwyr ifanc wneud ffrindiau, gwasanaethau ieuenctid a fferm drefol fach. Byddant yn cynnal prydau bwyd bob yn ail fis ble gall y gymuned ddod at ei gilydd i goginio bwyd lleol yn rhad ac yn hawdd gan leihau gwastraff bwyd. 

Yn ôl i’r brig