Illustration for ACE in Cardiff and Vale

ACE

Illustration for ACE in Cardiff and Vale

ACE

Mae ACE yn dod o hyd i ystod o ffyrdd creadigol o feithrin asedau cymunedol, gan eu cysylltu mewn ffordd newydd a’u rhoi ar waith i fynd i’r afael â materion a heriau lleol. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys cyflwyno prosiectau coginio a thyfu i bob oedran.

Mae ACE yn dod o hyd i ystod o ffyrdd creadigol o feithrin asedau cymunedol, gan eu cysylltu mewn ffordd newydd a’u rhoi ar waith i fynd i’r afael â materion a heriau lleol. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys cyflwyno prosiectau coginio a thyfu i bob oedran. 

Yn ôl i’r brig