Wales

 • Illustration for ACE in Cardiff and Vale

  ACE

  Mae ACE yn dod o hyd i ystod o ffyrdd creadigol o feithrin asedau cymunedol, gan eu cysylltu mewn ffordd newydd a’u rhoi ar waith i fynd i’r afael â materion a heriau lleol. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys cyflwyno prosiectau coginio a thyfu i bob oedran.
  Darllen mwy Translation.Word.About ACE
 • Illustration for Groundwork in Aneurin Bevan

  Groundwork

  Mae Groundwork yn creu cymdeithas o gymunedau cynaliadwy sy’n hyfyw, iach a diogel, ac sy’n parchu’r amgylchedd lleol a byd-eang, a ble y gall unigolion a mentrau ffynnu. Byddant yn cefnogi 65 o ddigwyddiadau Dewch at eich Gilydd sy’n canolbwyntio ar dyfu, coginio a bwyta’n iach.
  Darllen mwy Translation.Word.About Groundwork
 • Illustration for DVSC in Betsi Cadwaladr

  DVSC

  CGGSDd sy’n gyfrifol bellach am Neuadd y Farchnad yng nghymuned leol Rhuthun. Mae’n bwriadu cynnal cyfres o wleddoedd cymunedol a gŵyl fwyd i ddathlu’r economi fwyd leol, yn ogystal â chynnal neuadd fwyd dros dro, dathliadau coginio a gweithdai ar fwyta’n iach.
  Darllen mwy Translation.Word.About DVSC
 • Illustration for Cardiff Salad Garden

  Cardiff Salad Garden

  Mae Cardiff Salad Garden yn cyfuno’r broses o dyfu dail salad ffres a’i werthu a gweithio gyda grwpiau o unigolion dan anfantais yng Nghaerdydd a’r ardal o amgylch. Y bwriad yw creu gweithdy salad symudol hardd ac ysbrydoledig a fydd yn creu man croesawgar a phwrpasol i uno cymunedau.
  Darllen mwy Translation.Word.About Cardiff Salad Garden
 • Illustration for Outside Lives in Betsi Cadwaladr

  Outside Lives

  Mae Outside Lives yn hyrwyddo lles personol a chysylltiadau sy’n pontio’r cenedlaethau drwy gyfrwng diddordebau, doniau a’r amgylchedd. Bydd ei grŵp Dig In yn datblygu gardd gymunedol, a bydd ei grŵp Foodies yn defnyddio bwyd i allu integreiddio mwy â phobl newydd mewn amgylchedd croesawgar.
  Darllen mwy Translation.Word.About Outside Lives
 • Illustration for George Street Primary School in Aneurin Bevan

  Ysgol Gynradd George Street

  Nod Ysgol Gynradd George Street yw creu lle diogel, ysgogol a hapus i fod yno. Byddant yn gwahodd, yn cynllunio ac yn rhannu pryd bwyd â phreswylwyr mewn cartrefi gofal lleol ac yn datblygu rhandir er mwyn rhannu profiadau â’r gymuned leol gan ganolbwyntio ar rannu eu profiadau â mam-gu a thad-cu.
  Darllen mwy Translation.Word.About Ysgol Gynradd George Street
 • Illustration for Maindee Unlimited in Aneurin Bevan

  Maindee Unlimited

  Mae Maindee Unlimited am greu partneriaeth sy’n cynnwys Ysgol Gynradd Maindee, Tŷ Cymunedol Eton Road, Incredible Edible Maindee a Maindee Unlimited. Caiff grŵp coginio a bwyta rheolaidd ei sefydlu yn Llyfrgell Maindee ar gyfer pobl o bob oedran.
  Darllen mwy Translation.Word.About Maindee Unlimited
Yn ôl i’r brig