Illustration for Groundwork in Aneurin Bevan

Groundwork

Illustration for Groundwork in Aneurin Bevan

Groundwork

Mae Groundwork yn creu cymdeithas o gymunedau cynaliadwy sy’n hyfyw, iach a diogel, ac sy’n parchu’r amgylchedd lleol a byd-eang, a ble y gall unigolion a mentrau ffynnu. Byddant yn cefnogi 65 o ddigwyddiadau Dewch at eich Gilydd sy’n canolbwyntio ar dyfu, coginio a bwyta’n iach.

Mae Groundwork yn creu cymdeithas o gymunedau cynaliadwy sy’n hyfyw, iach a diogel, ac sy’n parchu’r amgylchedd lleol a byd-eang, a ble y gall unigolion a mentrau ffynnu.  Byddant yn cefnogi 65 o ddigwyddiadau Dewch at eich Gilydd sy’n canolbwyntio ar dyfu, coginio a bwyta’n iach. 

Yn ôl i’r brig