Illustration for George Street Primary School in Aneurin Bevan

Ysgol Gynradd George Street

Illustration for George Street Primary School in Aneurin Bevan

Ysgol Gynradd George Street

Nod Ysgol Gynradd George Street yw creu lle diogel, ysgogol a hapus i fod yno. Byddant yn gwahodd, yn cynllunio ac yn rhannu pryd bwyd â phreswylwyr mewn cartrefi gofal lleol ac yn datblygu rhandir er mwyn rhannu profiadau â’r gymuned leol gan ganolbwyntio ar rannu eu profiadau â mam-gu a thad-cu.

Nod Ysgol Gynradd George Street yw creu lle diogel, ysgogol a hapus i fod yno. Byddant yn gwahodd, yn cynllunio ac yn rhannu pryd bwyd â phreswylwyr mewn cartrefi gofal lleol ac yn datblygu rhandir er mwyn rhannu profiadau â’r gymuned leol gan ganolbwyntio ar rannu eu profiadau â mam-gu a thad-cu.

Yn ôl i’r brig